L-IĠM solidali ma’ Stephen Calleja

Stqarrija ghall-Istampa: 10/2010

Data: 5 ta’ Marzu 2010

Wara li rcieva lment minghand il-gurnalist Stephen Calleja, il-Kunsill tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) iddiskuta l-kaz imsemmi minnu u nnota b’dispjacir l-attakk ingust li sar fuqu mill-President tal-Malta Union of Teachers (MUT). Continue reading