Image

Ġurnalista mhedda – Kundanna bla riżerva għal kull tip ta’ theddid u intimidazzjoni fuq il-korp ġurnalistiku

7 ta’ Diċembru 2019

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. F’rapport li l-IĠM irċieva illejla, ġie infurmat li ġurnalista irċiviet ittra ta’ theddid fid-dar privata tagħha u li għalih, il-ġurnalista kellha tirrikorri għand il-Pulizija biex tagħmel rapport. L-IĠM itenni li l-ebda forma ta’ theddid u intimidazzjoni fuq membru jew membri tal-korp ġurnalistiku ma jiġi ttollerat jew aċċettat u għandu jiġi kkundannat bil-qawwa kollha.

L-IĠM juri solidarjetà mal-ġurnalista. 

Infakkru li l-irwol tal-ġurnalist hu fundamentali f’demokrazija, u huwa ta’ għajb kbir li nies li b’dedikazzjoni u sagrifiċċji jwettqu xogħolhom b’servizz lejn il-pubbliku, ikollhom iħabbtu wiċċhom ma’ atti kodardi bħal dawn. Dan il-każ isegwi sensiela ta’ inċidenti fl-aħħar jiem fejn ġurnalisti kienu mhedda, intimidati, imbuttati u ssuttati, każi li fihom l-IĠM ħarġet tikkundanna bla ebda riżerva. 

Insejjħu biex il-korp tal-Pulizija joffri il-protezzjoni meħtieġa lejn il-membri tal-korp ġurnalistiku u jinvestiga il-każ, kif għandhom jiġu investigati il-każi kollha ta’ theddid fuq il-membri tal-istampa u x-xandir, biex jinstab min kien wara dan it-theddid u jitressaq quddiem il-ġustizzja.

Image

The first ever Press Freedom Police Codex launched in Brussels

5th December 2019

The European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) launched its Press Freedom Police Codex on 4 December in Brussels. The Codex formulates in eight clauses how the police and journalists can work amicably together. The clauses are based on research into areas of conflict between the two professions from all over Europe. It addresses issues of police violence, surveillance, accreditation, protection of sources and confiscation of journalistic materials. With the launch of the  Codex, ECPMF aims to provide guidelines, establish and continue a dialogue between journalists and the police, to help the two professions work together more smoothly.

The Belgian representative of the European Confederation of Police (EuroCOP), Peter Smets, commented on the Codex adding this: “Due to the increase of violence in our society, journalists and police officers face the same challenges. This is a wake-up call for better communication. At the end of the day, we all want to come home safely.”

The Codex is a joint effort by ECPMF and the European Federation of Journalists (EFJ), Index on Censorship, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), Ossigeno per l’informazione (O2), and South East Europe Media Organisation (SEEMO). Together, they have pooled their research and experiences to produce eight guiding clauses that can inform the work of police and journalists. The points are as follows:

  1. Any violence by police staff against journalists is unacceptable;
  2. Journalists have the right to gather information and police should protect them from any illegal interference, especially at demonstrations;
  3. Journalists should have the right to identify individual police staff and to document and report on the work of the police forces;
  4. Police are not allowed to erase footage, nor to confiscate journalists’ equipment without a proper warrant;
  5. Journalists should not be criminalised, discriminated against nor blacklisted for their assumed political attitude;
  6. Journalists should not be targeted by police surveillance;
  7. If police harm, threaten or harass journalists, these actions must be condemned, investigated and made public by independent investigators;
  8. Police should be trained and regularly updated on journalists’ rights.

While ECPMF acknowledges that the relationship between journalists and the police is difficult, it is important to build a dialogue to encourage mutual respect, the upholding of human rights to nurture an environment in which press and media freedom can thrive.

“Everywhere you look you find the same problem: in the turmoil of protests, journalists are hindered in their work. Sometimes they are even attacked. The Press Freedom Police Codex is designed to give police and media professionals a clear set of guidelines on how to safeguard press and media freedom,” said ECPMF’s Managing Director, Lutz Kinkel. “We hope the clarity and practical usefulness of the Codex will help to minimise inappropriate clashes between police and journalists.”

EFJ Director Renate Schroeder said: ”The public, including the media and in particular journalists needs to have confidence in its police. This is only possible when there is an open and collaborative relationship between the police and the media.  Dialogue and training between both groups about its respective role is ever more urgent. Therefore we welcome the code and we welcome the dialogue with the police, and in particular with the police union, Euro-Cop.”

Click the link below to view the document:

Click to access police_codex_mail.pdf

Image

Appell biex il-korp tal-Pulizija isejjaħ konferenza tal-aħbarijiet

27 ta’ Novembru 2019

L-IĠM jinnota li mindu bdew ħerġin l-ewwel dettalji dwar l-aħħar żviluppi relatati mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-korp tal-Pulizija għadu lanqas sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex jinforma lill-pubbliku bl-aħħar żviluppi dwar l-investigazzjonijiet. Dan ikompli iżid l-ispekulazzjoni li ma jagħmilx ġid speċjalment f’dawn iċ-ċirkostanzi delikati. Għaldaqstant insejjħu lill-korp tal-Pulizija biex isejjaħ lill-media biex kuljum jaġġorna lill-pubbliku bl-aħħar dettalji u jikkonferma jew jiċħad id-dettalji li jkunu ħarġu fil-pubbliku.

L-IĠM JIKKUNDANNA T-THEDDID FIL-KONFRONT TAL-ĠURNALIST VICTOR VELLA U JITLOB LILL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA JINVESTIGA

 

 

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkundanna bil-qawwa kollha t-theddid personali li rċievew permezz ta’ ittra anonima l-ġurnalist tal-ġurnal l-orizzont Victor Vella u l-familja tiegħu għal raġunijiet razzjali.

F’messaġġ lill-familja Vella, Karl Wright, Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fisser dan l-att bħala kodard li ma jagħmilx ġieħ lil min kitbu, aħseb u ara lin-nazzjon.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jitlob lill-Kummissarju tal-Pulizija biex dan it-theddid jiġi investigat biex tinqabad il-persuna kodarda li nħbiet wara l-anonimità biex twassal it-theddid razzjali taghha bi ksur tal-liġijiet ta’ Malta.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin waqt li juri solidarjetà sħiħa mal-ġurnalist Victor Vella u ma’ familtu, iħeġġu biex b’kuraġġ jibqa’ għaddej bil-ħidma professjonali tiegħu u jwassal il-messaġġ ta’ dawk fost l-aktar vulnerabbli fid-dinja.