Seminar on second pillar pensions

FTFEGThe Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (FTFEĠ) would like to invite you to an evening seminar on Second-pillar Pensions entitled “12 Years of Hemming and Hawing – Why has Journalism not made an Impact?” This is being held at the Dolmen Room of the Dolmen Hotel, Qawra, on Friday, 8 April, 2016, at 6.30 p.m.

Second-pillar Pensions are a highly topical subject and, as the subject of the seminar implies, has been on the national agenda for more than a decade. Continue reading

Diskors tal-ET l-President Emeritu Dr Ugo Mifsud Bonnici waqt it-tnedija tal-Kors fil-Ġurnaliżmu mogħti mill-MCAST in kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu

President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici at the launch of the MCAST degree course in journalism.

Il-President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici waqt it-tnedija tal-kors tal-baċelerrat fil-ġurnaliżmu fl-MCAST.

Il-Fundazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu (FTFEĠ) kellha mill-bidu bħala l-iskop tagħha illi tkabbar l-edukazzjoni tal-ġurnalisti, kif inhi msemmija, u bdiet għalhekk torganizza korsijiet qosra fil-limitu tar-riżorsi tagħha biex tkabbar u twessa’ t-tagħlim tal-ġurnalisti prattikanti fid-diversi oqsma tal-ħajja kulturali, soċjali u ekonomika Maltija.  

Mill-bidu però irrealizzajna li għalkemm din l-attività hija utli, u fil-fatt matul dawn l-aħħar għaxar snin għandna s-sodisfazzjon ngħidu illi waslet fl-iskop tagħha, b’danakollu kien jeħtieġ illi l-preparazzjoni f’livell għoli tingħata f’istituzzjoni ta’ tagħlim post-sekondarju, jiġifieri jew fl-Università jew fl-MCAST.

Jiena stess, flimkien mal-mibki Lino Spiteri li kien Viċi President tal-Fondazzjoni, konna tkellimna mal-awtoritajiet tal-Fakultà tal-Komunikazzjoni fl-Università biex naraw dan setax jitwettaq.  Fil-fatt kien hemm diffikultajiet li issa qed nieħu pjaċir li ġew megħluba għaliex ser jiġi mniedi dan il-kors fl-MCAST.  Ħadmu biex tingħata struttura lill-kors fl-MCAST diversi persuni, imma xtaqt insemmi b’mod partikolari lill-Ambaxxatur Anthony De Bono, lil Dr Andrew Azzopardi u lis-Sur Ian Attard mill-MCAST.

Il-kors ser ikun ukoll l-ewwel pass biex il-professjoni ġurnalistika tingħata rikonoxximent uffiċjali u biex l-etika professjonali tal-ġurnalisti tiġi msaħħa bl-edukazzjoni.  Aħna nemmnu illi l-ġurnalist f’demokrazija għandu funzjoni vitali għaliex irid jgħaddi l-informazzjoni b’mod illi ċ-ċittadin jista’ jipparteċipa fit-tmexxija ta’ pajjiżu, kif għandu dritt li jagħmel bħala dritt uman tiegħu, mhux biss meta jiġi biex jagħti l-vot, iżda wkoll billi jsegwi l-amministrazzjoni b’suġġerimenti u bi kritika.  Mingħajr din il-parteċipazzjoni ma jkunx hawn demokrazija vera u għalhekk il-ġurnalist huwa ħolqa indispensabbli fit-tmexxija tajba ta’ pajjiż.  

Nagħlaq billi ngħid illi għalkemm sallum kellna u għandna ġurnalisti tajbin, li jiena nsellmilhom, il-professjoni nnifisha ma kienx għad għandha r-rikonoxximent fis-soċjetà li jistħoqqilha.  Għada pitgħada, anke l-liġijiet tal-pajjiż ikun hemm bżonn li jassigurawlha aħjar id-dmirijiet u d-drittijiet tagħha.

 

Continue reading

MCAST to offer new degree course in Journalism

The Hon Minister for Education Evarist Bartolo (left),  President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici, and MCAST Chairperson Silvio De Bono.

The Hon Minister for Education Evarist Bartolo (left), President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici, and MCAST Chairperson Silvio De Bono.

Education Minister Evarist Bartolo announced that MCAST is launching a new B.A. (Hons) in Journalism (MQF Level 6) degree course in the academic year 2016-2017, developed by MCAST and offered in collaboration with the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism. Continue reading

FTFEĠ sponsors 2015 Gold Award

Next week during the 25th edition of the Malta Journalist Awards, organised by the Institute of Maltese Journalists (IĠM), the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (FTFEĠ) is sponsoring the Gold Award for the eighth consecutive year.

FTFEĠ chairman, President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici (centre), presenting the sponsorship to Karl  Wright,  IĠM chairman, with FTFEĠ vice-chairman Anthony DeBono holding this year’s Gold Award trophy

FTFEĠ chairman, President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici (centre), presenting the sponsorship to Karl
Wright, IĠM chairman, with FTFEĠ vice-chairman Anthony DeBono holding this year’s Gold Award trophy

The foundation, which is celebrating its 15th anniversary, has as part of its mission the raising of the standards of the local media and is now a regular major sponsor through the Gold Award, the highest recognition in Maltese journalism.

This is the 18th year that this award is being presented to a nominated person who, according to a three-person independent jury presided over this year by President Emeritus Dr George Abela, has gone beyond the call of duty in local journalism.

Continue reading