Image

Infakkru lill-ġurnalisti isegwu dejjem standards għolja ta’ etika ġurnalistika

27 ta’ Novembru 2019

Infakkru lill-ġurnalisti jibqgħu isegwu standards għolja ta etika ġurnalistika kif identifikat fic-Charter of Ethics mħaddan mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalizmu (IFJ), biex ikunu responsabbli ta’ dak li jghidu u jivverifikaw sew l-informazzjoni li taslilhom.

Hawnhekk, l-IĠM tirreferi għal rapport li irċiviet mingħand il-Malta Police Association dwar rapurtaġġ skorrett. Nappellaw għal rappurtaġġ korrett u biex l-għodda ġurnalistika ma tintużax b’qerq biex partiti politiċi jew individwi jirbħu punti politiċi. Infakkru li kull membru tal-media għandu responsabiltà x’jerfa meta jinforma lill-pubbliku.