L-IĠM issejjaħ għal aġġornament tal-liġijiet li jolqtu l-liberta’ tal-espressjoni

Il-Konferenza Generali Annwali tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin li tlaqqghet nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar, ghamlet sejha ghal aggornament shih tal-ligijiet tal-pajjiz li, b’xi mod jew iehor, jolqtu l-liberta’ tal-espressjoni u biex dawn ikunu jirriflettu r-realtajiet li qed nghixu llum kif ukoll biex ikunu konformi mal-ligijiet tal-Unjoni Ewropea. Continue reading