IĠM isellem il-memorja ta’ Charles Miceli

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsab maħsud bl-aħbar tal-mewtgħall-għarrieda  ta’ Charles Miceli, persuna attiva ħafna fil-qasam soċjali u ex ġurnalista tal-Union Print.

charles miceli

Għal numru twil ta’ snin Miceli ħadem fin-newsroom tal-Union Print u rrapporta mill-Qorti, mill-Parlament  kif ukoll numru ta’ avvenimenti nazzjonali importanti u xogħol ġurnalistiku ieħor li kien jagħmel bi professjonalita’ kbira.

Wara karriera ġurnalistika, Charles Miceli mpenja ruħu bis-sħiħ fil-qasam soċjali kemm fil-ħidma mal-Caritas kif ukoll fuq livell personali.  Hu għen diversi persuni li kienu għaddejjin minn problema ta’ drogi u riċentement kien ta’ vuċi b’saħħitha  lill-persuni vulnerabbli partikolarment dawk milquta mill-faqar jew li kienu fil-periklu tal-faqar.

Hu mexxa diversi kampanji favur nies vulnerabbli  u kien tarka qawwija għal dawk fil-bżonn.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin isellem il-memorja ta’ Charles Miceli u jixtieq joffri s-solidarjeta tiegħu lis-Sinjura Pauline Miceli u l-familja kollha f’dan il-mument diffiċli.

Advertisements

IĠM condemns murder of Slovak investigative journalist

PRESS RELEASE : 26TH FEBRUARY 2018

The Institute of Maltese Journalists (L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin – IĠM) strongly condemns the murder of Slovak journalist Jan Kuciak.  Mr Kuciak was found murdered at his home in Velka Maca, Slovakia.

180226145445-jan-kuciak-super-169

Slovak investigative journalist Jan Kuciak, 27, was murdered, police say.

According to the Slovak Head of Police Tibor Gaspar, “Jan Kuciak’s murder was most probably related to the journalist’s investigative work”.  Mr Kuciak had been investigating the business dealings of former Slovak Interior Minister Robert Kalinak.

In condemning Mr Kuciak’s murder, IĠM Acting Chairperson Ms Norma Saliba urged for an independent and impartial investigation to be carried out in Slovakia.  “Mr Kuciak’s is yet another murder of an investigative journalist in an EU member state.”

Daphne Caruana Galizia’s shocking murder in Malta brought to the fore the continuous pressure exerted against members of the Fourth Estate even in European countries where press freedom is considered to be a fundamental right.

In this context and as IĠM had stated last December, following the arrest of three suspects, we also urge the Maltese authorities to bring to justice the masterminds behind Ms Caruana Galizia’s murder.

As IĠM we urge the competent authorities to conduct investigations and to ensure that Mr Kuciak’s murderers are brought to justice.  We also call for competent authorities to foster a media-friendly environment which would allow journalists to operate without fear of revenge or retribution.

Kundanna mill-IĠM wara li ġurnalist ġie mfixkel f’xogħlu

STQARRIJA STAMPA : 14 TA’ FRAR 2018

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jikkundanna l-mod kif ġurnalist ġie mfixkel milli jagħmel xogħlu waqt li lbieraħ filgħaxija kien qed jirrapporta l-andament tal-laqgħa pubblika tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.
Kif juru filmati mxandra, il-ġurnalist kien qed jiffilmja bil-mobile tiegħu, meta f’ħin minnhom ġie mxekkel waqt il-qadi ta’ dmirijietu minn persuna li kienet preżenti fis-sala fejn kienet qed issir il-laqgħa.
L-IĠM itenni l-importanza tar-rispett lejn ix-xogħol tal-ġurnalisti mill-pubbliku, filwaqt li jappella biex ġurnalisti jitħallew jagħmlu xogħlhom mingħajr ma jkunu f’riskju waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

ĊIRKOLARI LILL-MEMBRI TAL-IĠM

ĊIRKOLARI LILL-MEMBRI TAL-IĠM

Għeżież membri,

Skont l-istatut tal-IĠM il-Laqgħa Ġenerali Annwali kienet ippjanata biex issir f’Jannar.

Il-Kunsill iħoss li minħabba żviluppi importanti li qed nistennew fi ftit ġimgħat oħra u li se jkunu jinħtieġu bidliet fl-istatut fl-isfond tal-Liġi li qed tkun diskussa fil-Parlament dwar il-Medja u d-Defamazzjoni, il-Kunsill qed jipproponi li l-Laqgħa Ġenerali tkun posposta sakemm l-imsemmija Liġi tkun approvata mill-Parlament u jkunu jistgħu jsiru l-emendi meħtieġa.

Id-data tal-Laqgħa Ġenerali tkun komunikata lilkom aktar ‘l quddiem malli jseħħu l-iżviluppi msemmija li mistennija jagħtu aktar saħħa lill-Istitut biex ikun f’pożizzjoni aħjar jgħin biex il-professjoni tagħna tkompli miexja ‘l quddiem.

L-IĠM jinnota l-mozzjoni li tressqet fil-Parlament dwar is-SLAPP

STQARRIJA STAMPA : 16 TA’ JANNAR 2018

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinnota b’sodisfazzjon li quddiem il-Parlament tressqet mozzjoni bl-iskop li ssir emenda fil-liġi biex tipproteġi lill-ġurnalisti u lill-medja lokali milli jkollhom jiffaċċjaw kawżi fi Qrati barranin li jistgħu jwasslu għar-rovina finanzjarja tagħhom permezz ta’ kawżi magħrufa bħala SLAPP – Strategic Lawsuits Against Public Participation.

F’laqgħat li l-IĠM kellu riċentement kemm ma’ Ministru Owen Bonnici kif ukoll ma’ rappreżentanti tal-Oppożizzjoni, l-Istitut tal-Ġurnalisti Malti tkellem dwar din il-problema li laqtet numru ta’ mezzi tal-media lokali u talab liż-żewġ naħat biex jaraw kif jistgħu jitħarsu l-interessi tal-media lokali u magħha il-libertà tal-espressjoni.

Il-mozzjoni mressqa fil-forma ta’ Private Members’ Bill mill-Oppożizzjoni għandha l-iskop li jkun emendat il-Kodiċi ta’ Organiżazzjoni u Proċedura Ċivili bl-iskop li l-Qrati Maltin ikollhom il-poter li “ma jippermettux kawżi miġjuba minn Qrati barra minn Malta meta dawn ikunu maħsuba biex jiċċensuraw, jintimidaw jew iwaqqfu xi forma ta’ kritika milli ssir f’Malta billi jġiegħlu lill-organizazzjonijiet ta’ pubblikazzjoni jħallsu spejjeż legali projbittivi”.

L-IĠM għandu għax jaħseb li din m’hix liġi kontroversjali u għandha ssib l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-Parlament, wara li fil-laqgħa mal-Gvern, il-Ministru Bonnici qal lill-membri tal-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li f’Malta ma tistax issir is-SLAPP, imma se jara kif din tista’ tiġi ndirizzata meta ssir minn entitatjiet barranin fuq il-media Maltija.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qed jappella wkoll biex tinstab data fil-qrib biex il-Private Members’ Bill tkun diskussa fl-istess waqt li l-Liġi dwar il-Medja u d-Defamazzjoni waslet fi stadju ta’ Kumitat quddiem il-Parlament.  Dan sabiex ikomplu jissaħħu l-libertà tal-istampa u tal-espressjoni f’pajjiżna u jagħtu l-protezzjoni meħtieġa lill-ġurnalisti Maltin.