Wasteserv tissponsorja l-kategorja “Ġurnaliżmu Ambjentali” tal-MJA’s

Il-Kumpanija tal-Gvern għall-immaniggjar tal-iskart, Wasteserv, qegħda ġentilment tisponsorja il-premju fil-kategorija ‘Ġurnaliżmu dwar l-Ambjent’. Dan il-premju ser jingħata lil dik jew dak il-ġurnalist li ffoka x-xogħol ġunalistiku tiegħu fuq temi li jitrattaw l-ambjent u l-ħarsien tiegħu.

WASTESERV SPONSORSHIP

Il-filosofija tal-kumpanija Wasteserv hija li filwaqt li tipproteġi l-ambjent, mill-iskart li tirċievi, nagħmluh riżorsa. Għalhekk il-kumpanija Wasteserv hija kburija li qed tagħti s-sehem u s-sapport tagħha f’dan l-avveniment prestiġjuż.

Wasteserv tixtieq tirringrazzja lill-ġurnalisti kollha li jagħżlu li jindagaw fuq temi ambjentali sabiex il-pubbliku ikun infurmat aktar fuq dan is-suġġett. Ix-xogħol tal-ġurnalisti huwa parti importanti u essenzjali għall-ħarsien, protezzjoni u apprezzament tal-ambjent Malti u Għawdxi.

Advertisements

BRITANNIA SERVICES LTD. B’AKTAR APPOĠĠ LILL-IĠM

Għar-raba’ sena konsekuttiva, il-kumpanija Britannia Services Limited qed tagħti l-appoġġ tagħha lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fl-organizzazzjoni tat-28 Edizzjoni tal-IĠM Awards. Din il-kumpanija qed tisponsorja l-kategorija marbuta ma’ xogħol ġurnalistiku li jagħmlu ġurnalisti Maltin barra.

 

PIX BRITANNA PREZENTAZZJONI

Noel Farrugia, Direttur Maniġerjali ta’ Brittania Tours jippreżenta l-isponsorship li Roderick Agius f’isem l-IĠM

Noel Farrugia, Direttur Maniġerjali tal-kumpanija qal: “Britannia Tours b’sodisfazzjon tiddikjara l-appoġġ kontinwu tagħha għall-ħidma tal-ġurnalisti barra minn Malta. Appoġġ bħal dan jgħin lill-ġurnalisti Maltin jimirħu u javanzaw fil-karriera tagħhom.”

Għall-preżentazzjoni tal-isponsorship, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kien rappreżentat mis-Segretarju Informazzjoni, is-Sur Roderick Agius, li huwa wkoll l-organizzatur ta’ dawn l-awards. F’isem l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin filwaqt li wera apprezzament kbir għall-għajnuna tal-kumpanija Britannia Services Limited, stqarr li dan l-appoġġ huwa konferma ta’ kif kumpaniji lokali huma lesti li jgħinu u jsostnu l-ħidma tal-ġurnalisti Maltin lil hinn minn xtutna li f’okkażjonijiet tista’ tkun ukoll diffiċli minħabba ċ-ċirkostanzi.”

Is-serata finali tal-IĠM Awards se ssir nhar is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2018 fil-Lukanda The Palace, f’Tas-Sliema. Matul is-serata jitħabbru r-rebbieħa f’aktar minn 20 kategorija kif ukoll ir-rebbieħ tal-Gold  Award.

DHL jisponsorja  l-kategorija Aħbarijiet Stampat fil-MJA’s 2018

DHL Express, l-ikbar fornituri fid-dinja ta’ servizzi express internazzjonali, huma l-isponsors il-ġodda tal-kategorija Aħbarijiet Stampat fil-Malta Journalism Awards (MJA) 2018.

Meta kien qiegħed jippreżenta l-isponsor lill-organizzatur tal-MJA Roderick Agius, Charles Schiavone, Country Manager Malta ta’ DHL Express, ħabbar li l-infrastruttura ta’ On Demand Delivery permezz ta’ DHL Lock It Stations li jinsabu f’postijiet strateġiċi madwar Malta ser titkabbar iktar din is-sena.

 

DHL IGM MJA 2018 a

Charles Schiavone, Country Manager Malta, DHL Express (xellug), jippreżenta l-isponsor għall-kategorija Aħbarijiet Stampat tal-Malta Journalism Awards 2018 lill-organizzatur tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Roderick Agius

“Dan is-servizz, li permezz tiegħu nilħqu d-domanda ta’ kunsinni internazzjonali ta’ kummerċ elettroniku, fejn il-biċċa l-kbira ta’ pakketti jiġu indirizzati lil indirizzi residenzjali u l-klijenti jagħmlu emfasi kbira fuq il-flessibiltà u l-konvenjenza, ġie aċċettat ħafna lokalment,” qal is-Sur Schiavone.

“S’issa għandna tminn Lock It Stations u bi ħsiebna ntellgħuhom sa 16 din is-sena.”

Is-Sur Agius irringrazzja lil DHL Express f’isem l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għall-isponsor tagħhom u qal li l-Istitut jixtieq ikompli jibni fuq din ir-relazzjoni ma’ dan il-fornitur ewlieni ta’ servizzi fis-snin li ġejjin.

Il-finalisti fil-kategorija Aħbarijiet Stampat huma: Joe Mikallef għall-Mument/In-Nazzjon u Victor Vella għat-Torċa.

L-IĠM jappella għal soluzzjoni dwar is-SLAPP

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin innota li fid-diskussjoni fl-istadju tal-Kumitat dwar il-Liġi tal-Media u Defamazzjoni ma kienx hemm qbil dwar kif it-theddida tas-SLAPP tista’ titneħħa minn fuq il-media lokali. Il-Kunsill innota l-istqarrija tal-Ministru Owen Bonnici fejn tliet esperti legali esprimew id-diffikulta li artiklu fil-liġi f’dan is-sens jista’ jkun f’kunflitt mal-Liġi Internazzjonali.

Madankollu l-Kunsill tal-IĠM iħoss li għandu jibqa’ jappella biex is-sitwazzjoni tkompli tkun studjata biex jinstab mezz kif il-liġi domestika tista’ tkun applikata biex it-theddida tas-SLAPP, li tista’ twassal għal falliment ta’ kull media lokali, tkun evitata.

“Jeħtieġ aktar protezzjoni lill-ġurnalisti” … “Ġurnaliżmu responsabbli u kredibbli” – ċ-Chairperson tal-IĠM

 

address by IGM CHAIRPERSON

Ic-Chairperson tal-IĠM, Norma Saliba

Ftit inqas minn 6 ġimgħat għas-serata finali tat-28 edizzjoni tal-IGM Awards, huwa ta’ pjaċir għalija, li l-Istitut se jippremja l-aħjar xogħlijiet ġurnalistiċi li saru matul is-sena li għaddiet.

Kellna konkorrenza tajba, anke fit-tliet kategoriji ġodda, minn ġurnalisti li sena wara l-oħra jissottomettu ħidmiethom, u ġurnalisti li qed jieħdu sehem għall-ewwel darba.

Dan jimlina b’kuraġġ biex nibqgħu ntellgħu din is-serata minn sena għall-oħra li tirrikonoxxi l-isforzi li jsiru minn ġurnalisti, opinjonisti, xandara, cameramen u produtturi ta’ programmi.

Kellna 90 sottomissjoni din is-sena, f’21 kategorija.  Minnhom hemm 56 finalist jew finalista li issa se jikkompetu għall-unuri li se jsiru fil-5 ta’ Mejju li ġej. Ma’ dawn tiżdied kategorija oħra tal-Aħjar Użu tal-Ilsien Malti sponsorjata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Kull min wasal s’hawn huwa diġà rebbieħ.  Rebbieħ għax ix-xogħol ta’ ġurnalist huwa essenzjali f’soċjetà demokratika li dejjem qed tevolvi u tinbidel.

Continue reading