DHL jisponsorja  l-kategorija Aħbarijiet Stampat fil-MJA’s 2018

DHL Express, l-ikbar fornituri fid-dinja ta’ servizzi express internazzjonali, huma l-isponsors il-ġodda tal-kategorija Aħbarijiet Stampat fil-Malta Journalism Awards (MJA) 2018.

Meta kien qiegħed jippreżenta l-isponsor lill-organizzatur tal-MJA Roderick Agius, Charles Schiavone, Country Manager Malta ta’ DHL Express, ħabbar li l-infrastruttura ta’ On Demand Delivery permezz ta’ DHL Lock It Stations li jinsabu f’postijiet strateġiċi madwar Malta ser titkabbar iktar din is-sena.

 

DHL IGM MJA 2018 a

Charles Schiavone, Country Manager Malta, DHL Express (xellug), jippreżenta l-isponsor għall-kategorija Aħbarijiet Stampat tal-Malta Journalism Awards 2018 lill-organizzatur tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Roderick Agius

“Dan is-servizz, li permezz tiegħu nilħqu d-domanda ta’ kunsinni internazzjonali ta’ kummerċ elettroniku, fejn il-biċċa l-kbira ta’ pakketti jiġu indirizzati lil indirizzi residenzjali u l-klijenti jagħmlu emfasi kbira fuq il-flessibiltà u l-konvenjenza, ġie aċċettat ħafna lokalment,” qal is-Sur Schiavone.

“S’issa għandna tminn Lock It Stations u bi ħsiebna ntellgħuhom sa 16 din is-sena.”

Is-Sur Agius irringrazzja lil DHL Express f’isem l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għall-isponsor tagħhom u qal li l-Istitut jixtieq ikompli jibni fuq din ir-relazzjoni ma’ dan il-fornitur ewlieni ta’ servizzi fis-snin li ġejjin.

Il-finalisti fil-kategorija Aħbarijiet Stampat huma: Joe Mikallef għall-Mument/In-Nazzjon u Victor Vella għat-Torċa.

Advertisements

L-IĠM jappella għal soluzzjoni dwar is-SLAPP

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin innota li fid-diskussjoni fl-istadju tal-Kumitat dwar il-Liġi tal-Media u Defamazzjoni ma kienx hemm qbil dwar kif it-theddida tas-SLAPP tista’ titneħħa minn fuq il-media lokali. Il-Kunsill innota l-istqarrija tal-Ministru Owen Bonnici fejn tliet esperti legali esprimew id-diffikulta li artiklu fil-liġi f’dan is-sens jista’ jkun f’kunflitt mal-Liġi Internazzjonali.

Madankollu l-Kunsill tal-IĠM iħoss li għandu jibqa’ jappella biex is-sitwazzjoni tkompli tkun studjata biex jinstab mezz kif il-liġi domestika tista’ tkun applikata biex it-theddida tas-SLAPP, li tista’ twassal għal falliment ta’ kull media lokali, tkun evitata.

“Jeħtieġ aktar protezzjoni lill-ġurnalisti” … “Ġurnaliżmu responsabbli u kredibbli” – ċ-Chairperson tal-IĠM

 

address by IGM CHAIRPERSON

Ic-Chairperson tal-IĠM, Norma Saliba

Ftit inqas minn 6 ġimgħat għas-serata finali tat-28 edizzjoni tal-IGM Awards, huwa ta’ pjaċir għalija, li l-Istitut se jippremja l-aħjar xogħlijiet ġurnalistiċi li saru matul is-sena li għaddiet.

Kellna konkorrenza tajba, anke fit-tliet kategoriji ġodda, minn ġurnalisti li sena wara l-oħra jissottomettu ħidmiethom, u ġurnalisti li qed jieħdu sehem għall-ewwel darba.

Dan jimlina b’kuraġġ biex nibqgħu ntellgħu din is-serata minn sena għall-oħra li tirrikonoxxi l-isforzi li jsiru minn ġurnalisti, opinjonisti, xandara, cameramen u produtturi ta’ programmi.

Kellna 90 sottomissjoni din is-sena, f’21 kategorija.  Minnhom hemm 56 finalist jew finalista li issa se jikkompetu għall-unuri li se jsiru fil-5 ta’ Mejju li ġej. Ma’ dawn tiżdied kategorija oħra tal-Aħjar Użu tal-Ilsien Malti sponsorjata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Kull min wasal s’hawn huwa diġà rebbieħ.  Rebbieħ għax ix-xogħol ta’ ġurnalist huwa essenzjali f’soċjetà demokratika li dejjem qed tevolvi u tinbidel.

Continue reading

56 FINALISTS IN THE 28th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

PRESS RELEASE : 27TH MARCH 2018

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 56 finalists who reached the final stage among the 90 submissions for the Malta Journalism Awards.

This is the 28th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and today there are 22 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, the Malta Tourism Authority, AX Hotels, Brittania Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority, the Malta Public Transport, Fondazzjoni Valletta 2018 and Kummissjoni Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitá.

For the first time this year; DHL, the Malta Information Technology Agency and Wasteserv have joined the other sponsors with their support and assistance to enable these awards to be organised.

Continue reading

IĠM isellem il-memorja ta’ Charles Miceli

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsab maħsud bl-aħbar tal-mewtgħall-għarrieda  ta’ Charles Miceli, persuna attiva ħafna fil-qasam soċjali u ex ġurnalista tal-Union Print.

charles miceli

Għal numru twil ta’ snin Miceli ħadem fin-newsroom tal-Union Print u rrapporta mill-Qorti, mill-Parlament  kif ukoll numru ta’ avvenimenti nazzjonali importanti u xogħol ġurnalistiku ieħor li kien jagħmel bi professjonalita’ kbira.

Wara karriera ġurnalistika, Charles Miceli mpenja ruħu bis-sħiħ fil-qasam soċjali kemm fil-ħidma mal-Caritas kif ukoll fuq livell personali.  Hu għen diversi persuni li kienu għaddejjin minn problema ta’ drogi u riċentement kien ta’ vuċi b’saħħitha  lill-persuni vulnerabbli partikolarment dawk milquta mill-faqar jew li kienu fil-periklu tal-faqar.

Hu mexxa diversi kampanji favur nies vulnerabbli  u kien tarka qawwija għal dawk fil-bżonn.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin isellem il-memorja ta’ Charles Miceli u jixtieq joffri s-solidarjeta tiegħu lis-Sinjura Pauline Miceli u l-familja kollha f’dan il-mument diffiċli.