L-IĠM iniedi t-28 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards

 

Press Conference IGM Awards

Iċ-Chairperson tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) Norma Saliba u  Roderick Agius (l-organizzatur tal-MJA’s) waqt it-tnedija tat-28 Edizzjoni tal-kompetizzjoni annwali ghall-gurnalisti

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) bl-appoġġ tal-Awtorità tax-Xandir nieda t-28 edizzjoni tal-kompetizzjoni annwali għall-ġurnalisti magħrufa bħala l-Malta Journalism Awards fejn hemm 21 kategorija.

Apparti mill-ġurnalisti nfushom, anki l-Edituri u l-Kapijiet tal-Kamra tal-Aħbarijiet jistgħu jagħżlu u jissottomettu xogħol ta’ ġurnalisti li jidhrilhom li hu ta’ livell għoli għal dawn l-Awards. Is-sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu wkoll minn organizzazzjonijiet, korporazzjonijiet jew għaqdiet.

Fil-kazi kollha jrid ikun hemm il-kunsens tal-ġurnalist billi timtela’ l-parti konċernata fil-Formola tal-Applikazzjoni qabel tintbagħat is-sottomissjoni mill-Editur, Kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet jew organizzazzjoni, korporazzjoni jew għaqda.

Iċ-Chairperson tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) Norma Saliba qalet: “Se nkunu qed inkomplu nżidu iktar kategoriji għall-edizzjoni li jmiss tal-IGM Awards biex inwessgħu r-rikonoxximent li jixraq jingħata lill-ġurnalisti, fotografi, cameramen, opinjonisti u preżentaturi li matul is-sena jkunu mpenjaw ruħhom biex jagħmlu xogħolhom. Din is-sena se jkun hemm tliet kategoriji ġodda mat-18 li issa stabbilixxew ruħhom fl-edizzjonijiet li għaddew tal-IGM Awards.

Inħeġġeġ lill-membri tal-media lokali biex jikkonkorru bi ħġarhom f’dawn l-unuri għax minbarra l-prestiġju, dawn l-awards jirrikonoxxu l-isforzi li jsiru biex il-pubbliku jkollu rappurtaġġ li jesponi liberament ideat varji li jirrifletti r-realtajiet li għaddejja minnhom is-soċjetà Maltija bħalissa.”

 

press-conference-igm-awards-2.jpg

Il-21 kategorija huma:

Kategoriji ta’ Ġurnaliżmu Stampat:

 • Ġurnaliżmu Stampat
 • Ġurnaliżmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation

 Kategorija ta’ Ġurnaliżmu Stampat/Imxandar:

 • Ġurnaliżmu Investigattiv Stejjer Umani – sponsorjata mill-Malta Public Transport

Kategoriji ta’ Ġurnaliżmu Mxandar:

 • Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv Aħbarijiet
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv Features
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Filmat
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Radju Aħbarijiet
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Radju Ġrajjiet Kurrenti

E-kategorija:

 • Ġurnaliżmu Elettroniku – sponsorjata minn SmartCity Malta

 Kategoriji Oħra:

 • Ħidma Ġurnalistika barra minn Malta – sponsorjata minn Brittania Tours
 • Ġurnaliżmu Sportiv – Stampat
 • Ġurnaliżmu Sportiv – Imxandar – sponsorjata mill-Fond għall-Kawżi Ġusti
 • Fotografija Sports – sponsorjata mill-Malta Gaming Authority
 • Ġurnaliżmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turizmu
 • Ġurnaliżmu Ambjentali – sponsorjata mill-Green Pak Coop Society
 • Artikli ta’ Opinjoni – AX Holdings Limited
 • Premju ta’ Rikonoxximent għal rappurtaġġ etiku u pożittiv fil-qasam tad-diżabilità – sponsorjat mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità, KNPD
 • Il-Lingwa Maltija fil-Ġurnalżmu – sponsorjata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

 

Kategoriji Speċjali:

Valletta 2018 – sponsorjata mill-Fondazzjoni Valletta 2018

 • Premju li jirrikonoxxi r-rappurtaġġ ġurnalistiku stampat marbut max-xogħol tal-Fondazzjoni Valletta 2018 b’risq il-belt kapitali
 • Premju li jirrikonoxxi r-rappurtaġġ ġurnalistiku mxandar marbut max-xogħol tal-Fondazzjoni Valletta 2018 b’risq il-belt kapitali

Iż-żewġ awards se jirrikonoxxu x-xogħol ġurnalistiku li jkun kopra l-ħidma u l-attivitajiet tal-Fondazzjoni Valletta 2018 mill-1 ta’ Jannar 2017 sal-31 ta’ Diċembru tal-2017.

 

Turiżmu – sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu

 • Rapport jew feature pubblikat fil-gazzetta jew rivisti, inkella programm li xxandar fuq it-televiżjoni jew radju
 • Prominenza lill-industrija lokali tat-turiżmu, inkluż wkoll aspetti speċifiċi tas-settur turistiku lokali
 • Promozzjoni għax-xogħol tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u/jew tal-Ministeru tat-Turiżmu; jew rappurtaġġ dwar l-inizjattivi u attivitajiet organizzati mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
 • Żieda fl-għarfien dwar l-importanza tat-turiżmu u l-bżonn li tkun salvagwardata s-sbuħija u l-awtentiċità tal-Gżejjer Maltin.

 

Għall-kategoriji speċjali, il-ġurija se tkun magħmula minn rappreżentant maħtur mill-Fondazzjoni Valletta 2018 u mill-Awtorità tat-Turiżmu flimkien mat-tliet membri tal-ġurija li jinħatru biex jevalwaw is-sottomissjonijiet li jipparteċipaw fl-edizzjoni annwali tal-Malta Journalism Awards.

Gold Award:

Din is-sena l-Edizzjoni tal-Gold Award se tkun sponsorjata għal darb’ oħra bl-appoġġ tal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu.

Linji Gwida:

Fuq parir tal-ġurija ta’ edizzjonijiet preċedenti, l-Istitut jixtieq li l-ġurnalisti josservaw il-punti li ġejjin qabel ma jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom:

 1. fil-kategorija ‘Ħidma Ġurnalistika barra minn Malta” għandu jkun sottomess biss xogħol li ġurnalist ikun għamel barra minn Malta;
 2. kull sottomissjoni fil-kategoriji Ġurnaliżmu Mxandar Skript Televiżiv u Ġurnaliżmu Mxandar – bir-Radju għandu jkollha wkoll l-iskript rispettiv;
 3. l-istess xogħol ġurnalistiku/sensiela ma tistax tkun sottomessa f’aktar minn kategorija waħda;
 4. d) il-ġurnalisti għandhom jippreżentaw ix-xogħol tagħhom b’mod preżentabbli; u
 5. e) meta jagħżlu l-aħjar xogħol għas-sottomissjoni, il-ġurnalisti għandhom jagħżlu dejjem xogħol li juri etika ġurnalistika u li ma jkunx ibbażat fuq sensazzjonaliżmu.

 Premjijiet

L-ewwel tliet finalisti f’kull kategorija jirċievu ċertifikat. Kull rebbieħ tal-ewwel 16-il kategorija jingħata:

 1. rigal ta’ €200 fi flus;
 2. ċertifikat; u
 3. t-trofew tal-kategorija rispettiva.

Ir-rebbieħ tal-kategorija speċjali bl-isem ‘Il-Lingwa Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu’ jingħata t-trofew tal-Malta Journalism Awards għal dik il-kategorija partikolari.

 

Il-Finalisti

Dawn se jitħabbru f’serata li mistennija ssir, it-Tnejn 26 ta’ Marzu 2018.

Ċerimonja tal-Preżentazzjoni

Ir-rebbieħa jitħabbru waqt ċerimonja tal-preżentazzjoni li mistennija ssir fil-5 ta’ Mejju 2018.

Miftuħa għal kulħadd

Kull ġurnalist Malti jista’ jieħu sehem fil-Malta Journalism Awards, irrispettivament jekk hux membru tal-IĠM jew le. Ix-xogħlijiet sottomessi kollha jkunu ġew ippubblikati jew imxandra bejn l-1 ta’ Jannar 2017 u l-31 ta’ Diċembru 2017.

Data tal-Għeluq

Is-sottomissjonijiet se jintlaqgħu nhar is-Sibt, 3 ta’ Frar 2018 fl-Uffiċċju tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, 280/3, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta, bejn id-9am u 12pm. Dawk li mhumiex membri tal-IĠM u se jipparteċipaw huma mitluba jħallsu l-miżata tal-parteċipazzjoni.

Regolamenti u applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mingħand Roderick Agius fuq 99471549 inkella mill-websajt: www.igm.org.mt.

28TH EDITION REGULATIONS

28TH EDITION APPLICATION

 

Tmiem

 

Advertisements

The Institute of Maltese Journalists reacts to the arrests in relation to the assassination of Daphne Caruana Galizia

The Institute of Maltese Journalists is satisfied with the recent developments that have taken place in relation to the assassination of journalist Daphne Caruana Galizia killed by a car bomb on the 16th of October of this year.

The fact that tonight three people were arraigned in Court following their arrest and subsequent interrogation during these past two days marks a historic moment for the Institute where justice prevails in favour of freedom of the press.

The Institute of Maltese Journalists expresses its appreciation in particular the Malta Police Force, the Armed Forces of Malta and the Security Services that were supported by foreign experts for their relentless effort in the investigation carried out during these past seven weeks.

The Institute of Journalists is appealing to the government to introduce tougher punishment for persons convicted of a crime, assault, threat and/or intimidation against journalists. The Institute is also asking the government to immediately begin discussions that lead to adequate protection in such cases.

Reazzjoni mill-IĠM għall-arresti b’rabta mad-delitt tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia

STQARRIJA STAMPA : 5 TA’ DIĊEMBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinnota b’sodisfazzjon l-aħħar żviluppi li seħħew fil-konfront tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li seħħ fis-16 ta’ Ottubru li għadda permezz ta’ splużjoni ta’ karozza bomba.

Il-fatt li tard illejla tressqu akkużati quddiem il-Qorti tliet persuni li b’xi mod għandhom rabta ma’ dan il-każ, riżultat tal-arrest u l-interrogazzjonijiet li saru bejn ilbieraħ u llum, għall-IĠM dan huwa mument li jimmarka l-bidu ta’ triq biex isseħħ ġustizzja u fejn qed jintbagħat messaġġ qawwi ta’ difiża favur il-libertà tal-istampa.

F’dan l-isfond, l-IĠM qiegħed juri l-apprezzament għall-ħidma li saret f’dawn l-aħħar seba’ ġimgħat mill-awtoritajiet konċernati Maltin partikolarment il-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta u s-Servizz tas-Sigurtà bl-appoġġ ta’ esperti barranin li wasslu għal dawn l-aħħar żviluppi.

L-IĠM qiegħed jappella lill-Gvern biex jikkunsidra piena eħrex fil-konfront ta’ min jinstab ħati ta’ xi delitt, attakk, theddid jew/u intimidazzjoni fil-konfront tal-ġurnalisti. L-IĠM jappella wkoll lill-Gvern biex minnufih jibdew diskussjonijiet li għandhom iwasslu wkoll biex f’każi bħal dawn, tingħata l-protezzjoni xierqa.

REAZZJONI INIZJALI TAL-IĠM GĦALL-ABBOZZ TA’ LIĠI EMENDAT DWAR IL-MIDJA U D-DEFAMAZZJONI

STQARRIJA STAMPA : 15 TA’ NOVEMBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jinnota b’sodisfazzjon li l-Gvern emenda l-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Midja u d-Defamazzjoni (MADA) billi inkluda s-suġġerimenti u l-proposti kollha li l-IĠM kien ressaq.

L-IĠM ifakkar li meta l-Gvern ippubblika l-abbozz oriġinali tal-MADA fi Frar li għadda, huwa kien oġġezzjona għal diversi punti.  Dak iż-żmien l-IĠM ikkonsulta ma’ edituri u ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti, ġabar l-ilmenti kollha, u ressaqhom f’laqgħa ta’ konsultazzjoni li saret apposta.  Edituri u ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti kienu pparteċipaw f’dik il-laqgħa ta’ konsultazzjoni mal-Gvern.

L-emendi mressqa mill-IĠM u inklużi mill-Gvern fl-abbozz ta’ liġi kif rivedut jinkludu:

 1. it-tneħħija darba għal dejjem tal-libell kriminali;
 2. il-massimu tad-danni li jistgħu jingħataw f’kawża ta’ libell mhux se jogħlew u se jibqgħu kif inhuma llum;
 3. fl-iffissar tad-danni l-Qorti se tkun obbligata li tqis l-effett li dak il-ħlas tad-danni jkollu fuq il-persuna li se tkun ordnata tħallas;
 4. fis-smigħ ta’ kawżi ta’ libell se tiddaħħal sistema ta’ smigħ preliminari u se tiġi inkoraġġita l-medjazzjoni;
 5. it-tneħħija tal-mandati kawtelatorji f’kawżi ta’ libell;
 6. it-tneħħija tal-obbligu li edituri u pubblikaturi, kemm ta’ midja tradizzjonali kif ukoll ta’ siti elettroniċi, kemm tal-aħbarijiet kif ukoll dawk li mhumiex, jirreġistraw irwieħhom;
 7. il-protezzjoni tas-sors f’kull każ.

Fil-jiem li ġejjin l-IĠM se jkun qed janalizza f’aktar dettall dan l-abbozz ta’ liġi u se jkun qed iressaq proposti ġodda għall-kunsiderazzjoni biex jiżdiedu mal-abbozz kif ippreżentat illum.

 

 

Il-QORTI TILQA’ R-RIKORS TAL-IĠM

STQARRIJA STAMPA : 30 TA’ OTTUBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jilqa’ b’sodisfazzjon li l-Maġistrat Inkwirenti laqa’ t-talba li kien għamel l-IĠM biex fil-proċess tal-investigazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jkunu mħarsa s-sorsi kollha li kellha s-Sinjura Daphne Caruana Galizia kemm għall-istejjer li kienet ippubblikat kif ukoll għal stejjer oħra li setgħet kienet qed taħdem fuqhom qabel ma nqatlet.

It-talba tal-IĠM kienet saret bl-appoġġ tal-edituri kollha tal-midja lokali.

Ir-rikors kien sar mill-avukat Stefano Filletti, ir-rappreżentant legali tal-IĠM.

ARA UKOLL :

https://igm.org.mt/2017/10/19/l-igm-brikors-fil-qorti/