Kundanna għall-aggressjoni kontra impjegati tal-Union Press

STQARRIJA STAMPA : 30 TA’ LULJU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkundanna bil-qawwa kollha l-aggressjoni li ntużat kontra ġurnalist u fotografu tal-Union Press waqt il-qadi ta’ dmirijiethom f’Bġgibba.
L-IGM qiegħed jappella lill-awtoritajiet konċernati biex jieħdu l-passi kollha neċessarji skont il-liġi kontra dawk kollha involuti f’dan l-att vjolenti li jimmina x-xogħol ta’ membri tal-midja lokali.
Filwaqt li l-IGM juri solidarjeta maż-żewg impjegati tal-Union Press li sfaw fil-mira ta’ dan l-attakk, iħeġġeġ lill-membri kollha tal-midja lokali biex jirrapportaw għand l-IGM u l-awtoritajiet konċernati kull każ ta’ theddid jew kull tip ta’ vjolenza kontrihom.
Advertisements

Ethics in financial journalism and the trade-off between sensitivity and sensationalism

unnamed

The Malta Institute of Accountants (MIA) has teamed up with the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (FTFEĠ) and FinanceMalta (FM) to organise the first in a series of educational clinics on financial journalism.

The theme of the first session due on Tuesday 11 July 2017 is Ethics in financial journalism.

Business journalism is not like general journalism, with news reports likely to have effects on market prices and even entire economic sectors. This is where the ethical direction should guide members of the media in their tough choices and in giving the sorts of slants their stories require. In the rush to be ‘first out with the news’ should the media be prepared to go solely for the sensational?

The event will be held at the Hilton. Registration and refreshments take place at 13.00 and the event kicks off at 13.30 with introductory speeches by President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici, Mr Franco Azzopardi and Mr John Huber.

Dr David Fabri, Head of the Department of Commercial Law, University of Malta, will be delivering a presentation on the trade-off between sensitivity and sensationalism in journalism. This will be followed by include a panel discussion with Q&A, moderated by Ms Angele Spiteri Paris. Panel members include Mr Franco Azzopardi, Dr David Fabri, Mr Godfrey Grima and Mr John Huber.

This event qualifies for 1.5 hours of CPE.

Members of MIA, FTFEĠ and FM can benefit from a special fee, covering the session and refreshments.

Malta Journalism Awards: Jitħabbru r-rebbieħa tas-27 edizzjoni

ADDRESS 2

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ilbieraħ filgħaxija ħabbar il-ġurnalisti rebbieħa tal-27 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards f’ċerimonja li saret fil-Lukanda The Palace, Tas-Sliema fejn matulha jkunu ppremjati dawk li jaħdmu fil-ġurnaliżmu.

Fl-istess ċerimonja, il-President Emeritu Dr. George Abela, Chairman tal-Gold Award ħabbar lis-Sinjuri Lino Arrigo Azzopardi u Lino Bugeja, ġurnalisti veterani, kienu qed jingħataw rikonoxximent għall-karriera twila fil-qasam ġurnalistiku.

GOLD AWARD LINO ARROGO AZZOPARDIGOLD AWARD LINO BUGEJA 2

Il-President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici, Chairman tal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu, ippreżenta l-Gold Award lill-qraba ta’ Lino Arrigo Azzopardi u Lino Bugeja. Dan l-unur dejjem jingħata lil individwi li jkunu marru ‘l hinn minn rekwiżiti ta’ prattika normali fil-ġurnaliżmu.

Ġurija indipendenti oħra kienet maħtura mill-IĠM biex tevalwa s-sottomissjonijiet għall-Malta Journalism Awards. Din kienet magħmulha mis-Sur John Inguanez bħala Chairman u mis-sinjuri Dr. Andrew Azzopardi u s-Sur Albert Spiteri. Dawn kienu r-rebbieħa kollha:

Ġurnaliżmu Stampat – Aħbarijiet – sponsorjata mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.
(Trofew ippreżentat minn Kristina Borg Cardona, Marketing and Brand Manager)

Joe Mikallef  (il-mument)

Sarah Carabott – Runner-up (The Sunday Times of Malta)

Victor Vella – Runner-up (l-orizzont/It-Torċa)

MIA JOE MIKALLEF.jpg

Joe Mikallef  (il-mument)

Ġurnaliżmu Investigattiv – Stejjer Umani – sponsorjata mill-Malta Public Transport

(Trofew ippreżentat minn Daniel Grech, Commercial Director)

It-Tim ta’ Xarabank (TVM)

Brandon Pisani – Runner-up (TVM)

Ian Noel Pace – Runner-up (newsbook.com.mt)

STEJJER UMANI XARABANK 2

It-Tim ta’ Xarabank (TVM)

Ġurnaliżmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ippreżentat minn Franco Masini, Trustee fuq il-Bord ta’ Farsons Foundation)

Darrin Zammit Lupi  (Reuters)

Jonathan Borg – Runner-up (The Malta Independent)

Ian Noel Pace  – Runner-up (newsbook.com.mt)

FARSONS FOUNDATION GURNALIZMU FOTOGRAFIKU

Darrin Zammit Lupi  (Reuters)

Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv – Aħbarijiet

– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr Joanna Spiteri, Kap Eżekuttiv)

Keith Demicoli (TVM)

Antonia Micallef– Runner-up (TVM)

Mario Micallef – Runner-up (TVM)

BA NEWS

Keith Demicoli (TVM)

Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv – Features
– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr Joanna Spiteri, Kap Eżekuttiv)

CVC Media – (TVM)

Xarabank – Runner-up (TVM)

Melvic Zammit – Runner-up (TVM)

BA FEATURES

CVC Media – (TVM)

Ġurnaliżmu Mxandar – Filmat Televiżiv

– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr. Simon Manicolo, Segretarju tal-Bord)

Alvin Scicluna (TVM)

Mark Zammit Cordina – Runner-up (timesofmalta.com)

BA FILMAT

Alvin Scicluna (TVM)

Ġurnaliżmu Mxandar – Radju
– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr. Simon Manicolo, Segretarju tal-Bord)

Keith Demicoli (Radju Malta)

Brandon Pisani – Runner Up (Radju Malta)

George Cremona – Runner-Up (RTK)

BA RADJU

Keith Demicoli (Radju Malta)

Ġurnaliżmu Kulturali Stampat– sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
(Trofew ippreżentat minn John Mary Attard, Senior Marketing Manager)

Noel D’Anastas (il-mument/In-Nazzjon)

Victor Vella – Runner Up (l-orizzont/It-Torċa)

Sarah Carabott – Runner Up (The Sunday Times)

 

MTA KULTURA STAMPAT

Noel D’Anastas (il-mument/In-Nazzjon)

Ġurnaliżmu Kulturali Mxandar– sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
(Trofew ippreżentat minn John Mary Attard, Senior Marketing Manager)

Alvin Scicluna (TVM)

Brandon Pisani – Runner-up (TVM)

Keith Demicoli – Runner-up (TVM)

MTA KULTURA MXANDAR

Alvin Scicluna (TVM)

Ġurnaliżmu dwar l-Ivvjaġġar – sponsorjata minn Brittania Services Limited

(Trofew ippreżentat minn Noel Farrugia, Direttur Maniġerjali)

Keith Demicoli (TVM)

Ruth Castillo – Runner-up (TVM)

Mario Micallef – Runner-up (TVM)

 

VJAGGAR

Keith Demicoli (TVM)

Ġurnaliżmu Imxandar Sports – Kategorija sponsorjata mill-Fond għall-Kawżi Ġusti

(Trofew ippreżentat mill-Onor. Ministru Prof. Edward Scicluna)

Christian Micallef (NET TV)

Charles Camenzuli – Runner-up (Net TV)
Maria Vella Galea/Neville Attard/Andrew Christie – Runner-up (ONE)

 

FKG BROADCAST SPORTS

Christian Micallef (NET TV)

Ġurnaliżmu Stampat Sports – sponsorjata minn Calamatta Cuschieri Financial Services

(Trofew ippreżentat minn Alex Meears, Creative Copywriter)

Charles Camenzuli (In-Nazzjon)

Stewart Said – Runner-up (In-Nazzjon)

George Cassar – Runner-up (In-Nazzjon)

CC PRINT SPORTS

Charles Camenzuli (In-Nazzjon)

Ġurnaliżmu Fotografiku Sports – sponsorjata mill-Malta Gaming Authority

(Trofrew preżentat minn Andrew Naudi, Chief Officer Programmes Management and Info Systems)

Domenic Aquilina –  (Professional Imagemaker)

Darrin Zammit Lupi – Runner-Up (Reuters)

Paul Zammit Cutajar (The Times of Malta/Professional Image Maker)

 

MGA SPORTS PHOTOGRAPHY

Domenic Aquilina –  (Professional Imagemaker)


Ġurnaliżmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ippreżentat minn Sandra Chetcuti, Director Projects and Operations)

Charmaine Attard (newsbook.com.mt)

Nigel Mifsud – Runner-up (tvm.com.mt)

George Cremona – Runner-up (newsbook.com.mt)

 

SMARTCITY E JOURNALISM

Charmaine Attard (newsbook.com.mt)

Artikli ta’ Opinjoni

(Trofew ippreżentat minn Kevin Callus, Hotel Manager The Palace)

Herman Grech (timesofmalta.com)

George Cremona – Runner-Up (Rivista Gwida)

AX OPINION

Herman Grech (timesofmalta.com)

Ġurnaliżmu Ambjentali – sponsorjat mill-Kumpanija Green Pak Co-op Society Limited

(Trofew ippreżentata minn Christene Demanuele, Finance Senior Manager)

Alan Deidun – (The Sunday Times of Malta)

Keith Demicoli – Runner Up (TVM)

Joe Mikallef – Runner Up (il-mument)

 

GREENPAK ENVIR

Alan Deidun – (The Sunday Times of Malta)

Ġurnaliżmu Etiku u Pożittiv dwar il-Persuni B’Diżabilita – sponsorjata mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni B’Diżabilita

(Trofew ippreżentat minn Matthew Giordmaina, Assistent Personali taċ-Chairman)

Charmaine Attard/Julia Callus/Ian Noel Pace (newsbook.com.mt)

Sarah Carabott – Runner-up (The Sunday Times)

Keith Demicoli – Runner-up (TVM)

CRPD

Charmaine Attard/Julia Callus/Ian Noel Pace (newsbook.com.mt)

L-Aħjar rappurtaġġ dwar il-Valletta 2018 – sponsorjata mill-Fondazzjoni Valletta 2018

(Trofew ippreżentat minn Jason Micallef, Chairman)

VALLETTA 2018

Keith Demicoli

L-Ilsien Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu Stampat/Elettroniku – Kategorija Speċjali
(Trofew ippreżentat minn Prof. Ray Fabri, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti)

George Cremona (newsbook.com.mt)

GEORGE CREMONA MALTI

L-Ilsien Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu Stampat/Elettroniku – Kategorija Speċjali

(Trofew ippreżentat minn Prof. Ray Fabri, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti)

Maria Muscat (TVM)

MARIA MUSCAT MALTI
Il-Ġurija ħejjiet ukoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell ġurnalistiku tagħhom, li ġie ppubblikat fil-fuljett tas-serata.

ADDRESS KARL WRIGHT

Calamatta Cuschieri Financial Services Limited renews MJA’S sponsorship

Calamatta Cuschieri Financial Services Limited is renewing its sponsorship for the Sports Print Journalism Category of the Malta Journalism Awards (MJA).

calamatta cuschieri pix

Mr Ian Borg, Chief Technology Officer Calamatta Cuschieri presenting the sponsorship to Mario Schiavone IGM Treasurer

The Malta Journalism Awards are organised annually by the Institute of Maltese Journalists (IGM). The winners of this 27th edition of the Malta Journalism Awards will be announced at the awards ceremony which will be held on Saturday, 6th May, 2017, at The Palace Hotel Sliema.

The Farsons Foundation extends Malta Journalism Awards sponsorship

PRESS RELEASE : 25TH APRIL 2017

 

The Farsons Foundation has once again renewed its sponsorship for the Press Photography Category of the Malta Journalism Awards, organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM).

The Farsons Foundation has been associated with Press Photography since the inception of these awards in 1991. This category continuously attracts excellent submissions, both in terms of numbers and quality.

Mr Bryan A. Gera, the President of the Board of Trustees of The Farsons Foundation, presented the cheque to Mr Mario Schiavone, IGM Treasurer, in the presence of Mr. Kenneth Pullicino, Secretary of the Farsons Foundation and Mr Roderick Agius, IGM Information Secretary. The presentation of the sponsorship was held at the Farsons Brewery.

PIX FARSONS SPONSORSHIP (1)

IGM Treasurer Mr Schiavone thanked Mr Gera for the Foundation’s continuous support towards the Malta Journalism Awards and the profession of journalism.