Ħadd m’għandu jiġi aggredit għax jagħmel xogħlu

STQARRIJA STAMPA : 21 TA’ APRIL 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jikkundanna bla ebda riserva l-mod kif ġie aggredit ġurnalist li ftit tal-ħin ilu kien qed jipprova jieħu kummenti tal-Ministru Konrad Mizzi.

Il-ġurnalist, kif jixhdu l-filmati onlajn, kien aggredit minn persuna li kien qiegħed jakkumpanja lill-Ministru lejn il-karrozza ministerjali.

L-IĠM jiddikjara li meta l-ġurnalist jistaqsi jkun biss qed jagħmel xogħlu. Id-drittijiet tal-ġurnalisti qatt u qatt m’għandhom ikunu mittiefsa u mhedda, ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi.

L-IGM innota l-istqarrija tal-Ministru Konrad Mizzi fejn intalbet azzjoni dixxiplinari kontra min agredixxa lill-ġurnalist fl-inċident iktar kmieni. L-istqarrija ministerjali ttenni bl-eżempju, l-appell tal-IĠM biex il-ġurnalist jitħalla jagħmel xogħlu. L-Istitut jestendi u jġedded l-istess appell lill-politiċi kollha.

IL-KUMMISSJONI GĦAD-DRITTIJIET TAL-PERSUNI B’DIŻABILITA’ B’APPOĠĠ GĦALL-IĠM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 21 TA’ APRIL 2017

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ għat-tieni sena konsekuttiva qed tappoġġja lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin bil-parteċipazzjoni tagħha fis-27 edizzjoni tal-IGM awards.
Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ qed tisponsorja il-kategorija dwar Rappurtaġġ Pożittiv u Etiku dwar id-Diżabilita’. Fl-edizzjoni ta’ din is-sena, għal din il-kategorija kien  hemm sottomissjonijiet minn ġurnalisti li jaħdmu fil-ġurnaliżmu stampat u mxandar, u minn fosthom ġew magħżula tliet finalisti wara proċess ta’ analiżi tas-sottomissjonijiet li sar minn ġurija magħmula mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’.
IMG_7278_pe.jpg

Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ s-Sur Oliver Scicluna jippreżenta l-isponsorship lis-Sur Mario Schiavone, Teżorier tal-IĠM

 

Ir-rebbieħ minn fost it-tliet finalisti se jitħabbar fis-serata finali tal-IGM Awards li se ssir nhar is-Sibt 6 ta’ Mejju 2017 fil-Lukanda The Palace f’Tas-Sliema.

Il-BRITTANIA SERVICES LIMITED TAPPOĠĠJA MILL-ĠDID L-IĠM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 18 TA’ APRIL 2017

Il-kumpanija Brittania Services Limited qed tissokta bl-appoġġ tagħha lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Għal sena oħra, il-kumpanija qiegħda tisponsorja l-kategorija tal-Ġurnaliżmu Barra Minn Malta li f’kull edizzjoni tqanqal parteċipazzjoni qawwija fost il-ġurnalisti, fotografi u cameramen.

Din is-sena l-finalisti f’din il-kategorija huma Ruth Castillo, Keith Demicoli u Antonia Micallef; ilkoll f’isem il-Public Broadcasting Services.

Is-Sur Noel Farrugia, Direttur tal-Brittania Services qal li l-kumpanija tħossha onorata li qiegħda taħdem mill-qrib mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u minn dejjem ħadmet biex tinkoraġġixxi ġurnalisti u oħrajn involuti f’din il-professjoni biex jimirħu ‘l hinn minn Malta fil-ħidma ġurnalistika tagħhom.
PIX 1 BRITTANIA TOURS

Is-Sur Noel Farrugia, Direttur tal-Brittania Services waqt il-prezentazzjoni tal-isponsorship lil Roderick Agius, l-organizzatur tal-IGM Awards u Segretarju Informazzjoni tal-IGM

 

L-IĠM għaddej bl-aħħar tħejjijiet għas-serata finali tas-27 edizzjoni tal-IGM Awards li se jsiru nhar is-Sibt, 6 ta’ Mejju 2017 fil-Lukanda The Palace.

51 FINALISTS IN THE 27th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 27 TA’ MARZU 2017

355A0184

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 51 finalists who reached the final stage among the 88 submissions for the Malta Journalism Awards.

This is the 27th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and today there are 19 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, SmartCity Malta, the Malta Tourism Authority, GreenPak Coop Society, Calamatta Cuschieri Financial Services Ltd, AX Hotels, Brittania Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority and Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilitá.

For the first time this year, the Malta International Airport, the Malta Public Transport and Fondazzjoni Valletta 2018 have joined the other sponsors with their support and assistance to enable these awards to be organised.

Continue reading

SODISFAZZJON MILL-IĠM WARA LI L-GVERN SEMA’ U LAQA’ L-PROPOSTI EWLENIN GĦALL-ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR IL-LIBELL U L-MIDJA

 

STQARRIJA STAMPA : 10 TA’ MARZU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jilqa’ b’sodisfazzjon kbir id-deċiżjoni tal-Gvern li kien qiegħed jilqa’ l-proposti ewlenin li ressaq l-IĠM għall-Abbozz ta’ Liġi l-ġdida li jitratta l-libell u l-midja.

Q&A Media and Defamation Act.jpg

Id-deċiżjoni tal-Gvern tħabbret fil-bidu ta’ laqgħa pubblika li saret il-Ġimgħa filgħaxija bis-sehem tal-Ministru tal-Ġustizzja Dr. Owen Bonnici, il-Ministru tal-Edukazzjoni s-Sur Evarist Bartolo u l-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech. Il-laqgħa saret wara talba mill-IĠM lill-Gvern f’laqgħa oħra li saret fl-aħħar ġimgħa ta’ Frar u li matulha tressqu proposti li kien ġabar l-IĠM mingħand il-membri u individwi oħra.

Continue reading