KONFERENZA NAZZJONALI: ABBOZZ TA’ KODIĊI TA’ ETIKA GĦALL-ĠURNALISTI

img_20161219_094902

STQARRIJA STAMPA : 20 ta’ Diċembru 2016

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) it-Tnejn, 19 ta’ Diċembru organizza Konferenza Nazzjonali dwar l-Etika fil-Ġurnaliżmu taħt l-awspiċju tal-Uffiċċju tal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati.
 
Il-Konferenza Nazzjonali, li għaliha attendew għadd ġmielu ta’ edituri, ġurnalisti u opinjonisti li jikkontribwixxu fil-qasam tal-midja lokali, iddiskutiet Abbozz ta’ Kodiċi tal-Etika għal min huwa fil-professjoni ġurnalistika. L-Abbozz ta’ Kodiċi tal-Etika li ġie diskuss tħejja minn grupp ta’ esperti mmexxija minn Dr. Carmen Sammut bħala Chairperson, u li jinkludu lill-Professur Kevin Aquilina u minn Dr. Joanna Spiteri.

Konferenza Nazzjonali dwar l-Etika fil-Ġurnaliżmu – 19 ta’ Diċembru 2016

STQARRIJA STAMPA : 15 ta’ Novembru 201

pr162544a

Iċ-Chairman tal-IĠM Karl Wright u l-Ispeaker tal-Parlament Dr Anglu Farrugia jħabbru l-Konferenza Nazzjonali dwar l-etika fil-ġurnaliżmu

 

Fid-19 ta’ Diċembru ser tittella’ Konferenza Nazzjonali dwar l-etika fil-ġurnaliżmu f’pajjiżna fil-Parlament. Din il-Konferenza hija organizzata mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) u l-Uffiċju tal-Ispeaker.

Għal din il-konferenza mhux biss se jkunu mistiedna l-edituri u l-ġurnalisti, iżda hija miftuħa ukoll għall-pubbliku. L-għan ewlieni ta’ din il-konferenza huwa li jiġi diskuss l-abbozz revedut ta’ kodiċi ta’ etika ġurnalistika.

Dalgħodu, iċ-Chairman tal-IĠM, Karl Wright, flimkien mal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia, indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet biex iħabbru dettalji dwar il-konferenza.

Continue reading

L-IĠM jieħu nota tad-digriet tal-Imħallef Edwina Grima

STQARRIJA STAMPA : 7 ta’ Novembru, 2016

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, IĠM, jieħu nota tad-digriet tal-Qorti maħruġ iktar kmieni dalgħodu u li fuq ordni tal-Imħallef Edwina Grima, kopja tiegħu ntbagħtet lill-Istitut.

L-IĠM jagħmel dan waqt li jfakkar li għandu Kodiċi tal-Etika li jiggwida lill-ġurnalist f’ħidmietu, minbarra li fi ħdanu għandu l-Kummissjoni għall-Etika    fil-Ġurnaliżmu li b’mod indipendenti, tinvestiga lmenti li jaslu quddiemha minn min iħoss li fil-konfront tiegħu kien hemm ksur ta’ etika ġurnalistika.

L-IĠM jiddefendi d-dritt tal-ġurnalist li jirraporta informazzjoni korretta li tkun verifikata u li jkollha valur tal-aħbar.

Mingħajr ma jidħol fil-merti tal-każ tal-ġuri in kwistjoni, l-IĠM jiddefendi d-dritt tal-ġurnalist li jirraporta informazzjoni korretta li tkun verifikata u li jkollha valur tal-aħbar.

Ħidma mal-iSpeaker tal-Parlament dwar il-Kodiċi ta’ Etika

Karl Wright with Speaker at Parliament b 05 01 2016
F’attività li saret fil-bini tal-Parlament organizzata mill-Uffiċċju tal-Ispeaker, iċ-Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Karl Wright ippropona biex ikun hemm sforz komuni bejn l-Uffiċċju tal-Ispeaker u l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħalli ssir analiżi tal-Kodiċi tal-Etika għall-Ġurnalisti li tħejja fl-aħħar żmien minn Dr Carmen Sammut.
L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Dr. Anġlu Farrugia laqa’ l-proposta tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin biex jingħata bidu għal dan il-proċess bl-appoġġ tal-Uffiċċju tiegħu, u bis-sehem tal-Whips taż-żewġ partiti politiċi rappreżentati fil-Parlament.
Fiż-żmien li ġej se jsiru diskussjonijiet bejn il-partijiet konċernati li għandhom iwasslu biex aktar tard din is-sena jkun organizzat seminar fil-binja tal-Parlament bl-iskop li jsiru l-aħħar emendi fejn jinħass il-bżonn, qabel mal-Kodiċi tal-Etika jidħol fis-seħħ.
Dr. Anġlu Farrugia, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati jippreżenta l-ktieb 'The State's duty to inform' lil Karl Wright, Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin waqt l-attività organizzata mill-Uffiċċju tal-Ispeaker għall-membri tal-medja u eksMembri Parlamentari fl-okkażjoni tas-Sena l-Ġdida.

Dr. Anġlu Farrugia, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati jippreżenta l-ktieb ‘The State’s duty to inform’ lil Karl Wright, Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin waqt l-attività organizzata mill-Uffiċċju tal-Ispeaker għall-membri tal-medja u eksMembri Parlamentari fl-okkażjoni tas-Sena l-Ġdida.