Image

IĠM condems treatment of journalists and asks for assurances that this will not repeat itself

29th November 2019

The Insitute of Maltese Journalists condemns the situation that materialised at the Office of the Prime Minister in the early hours of the morning of Friday, 29 November where a number of local and foreign journalists were kept against their will in a hall at the Office of the Prime Minister, after attending a press conference the Office organised at 3.00 a.m.

The press was summoned to the Office of the Prim Minister for a press conference after a six-hour long Cabinet meeting which discussed a request for a Presidential Pardon by a businessman who is being investigated in connection with the murder, two years ago, of fellow journalista Daphne Caruana Galizia.

After a chort declaration by Prim Minister Joseph Muscat who informed the meda that Cabinet had decided against recomending the Pardon to the President of the Republic, the Prime Minister allowed only a couple of questions and left the room in spite of the fact that a number of the journalists present had other questions to put to him.

At this point, a number of unidentified persons, who are not secutiry people or employees of the Office of the Prime Minister, obstructed the exit doors of the conference hall so that the journalists could not leave the room to return to their offices in these early hours of the day. This unlawful behaviour at the Office of the Prime Minister lasted a considerable time – amidst protest by the local and foreing press present – untill the Prime Minister and Ministers had distanced themselves from the building so that the journalists could not reach them to ask questions.

The Institute of Maltese Journalists strongly protest with the Office of the Prime Minister about this illegal and undemocratic behaviour and asked for assurance that such abuse will not repeat itself.

The Institute extended its full solidarity with the journalists subjected to this abuse and condemned all intimidation against journalists in the discharge of thier duties and asked that journalists be allowed to carry out their duties without hindrance and intimidation.

In the meantime the Institute joined a number of individual journalists who were subjected to this abuse and sent a Judicial Protest to the Prime Minister and asked the Commissioner for Standards in Public Life to pronounce itself on these facts. IĠM’s efforts are endorsed by the International Federation of Journalists (IFJ) and the European Federation of Journalists (EFJ).

Image

L-IĠM jipprotesta għal mod kif ġew trattati l-ġurnalisti – Dawn l-affarijiet m’għandhomx ikunu ripetuti

29 ta’ Novembru 2019

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jipprotesta bil-qawwa kollha kontra dak li seħħ fil-Berġa ta’ Kastilja matul il-lejl li għadda, fejn numru ta’ ġurnalisti Maltin u barranin ma tħallewx joħorġu b’mod immedjat ‘il barra mis-sala fejn saret il-konferenza tal-aħbarijiet biex jirritornaw lejn l-uffiċċji tagħhom wara li ntemmet il-konferenza tal-Aħbarijiet imsejħa mill-Prim Ministru.
Wara li fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu il-ġurnalisti kienu msejħa f’Kastilja għal konferenza tal-aħbarijiet wara laqgħa twila tal-Kabinett, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel dikjarazzjoni u warajha ħa numru limitat ta’ domandi u ma tax ċans lill-ġurnalisti li riedu jagħmlu d-domandi tagħhom. Dan fih innifsu hu nuqqas kbir fil-konfront tal-ġurnalisti li marru jaqdu dmirhom anke f’ħinijiet mhux tas-soltu.

Meta ntemmet il-konferenza tal-Prim Ministru fis-sala dehru numru ta’ persuni li la huma uffiċjali tas-sigurtà u anqas impjegati f’Kastilja li filwaqt li rrifjutaw li jidentifikaw lilhom infushom, żammew lill-ġurnalisti milli joħorġu u jirritornaw lejn l-uffiċċji tagħhom, minkejja l-ħafna protesti.
L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsisti li dan hu aġir illegali, fejn numru ta’ ġurnalisti nżammew kontra l-volontà tagħhom milli joħorġu minn Kastilja wara li ntemmet il-konferenza u tħallew jagħmlu dan biss wara li l-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Prim Ministru dehrlu li dawn setgħu jitħallew joħorġu. Aġir bħal dan hu għal kollox inaċċettabli u ma jagħmilx ġieħ lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li kien hu li sejjaħ il-konferenza tal-aħbarijiet.

Ma dan nerġgħu nesprimu tħassib dwar intimidazzjoni li ġurnalisti irċivew mingħand dimostranti waqt il-qadi ta’ dimirijiethom. Kull ġurnalist għandu jitħalla liberlu jagħmel xogħolu, hu min hu, ġej mil-liem kamra tal-aħbarijiet ġej.

Għalhekk filwaqt li juri solidarjetà sħiħa mal-ġurnalisti Maltin u barranin li kienu qed jaqdu dmirhom u kienu suġġetti għal dan l-abbuż, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qed jitlob assikurazzjoni mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li affarijiet bħal dawn ma jkunux ripetuti.

L-IGM juri wkoll is-solidarjetà tiegħu ma ġurnalisti li rrapurtaw li kienu mhedda permezz ta’ Facebook u jappella biex l-awtoritajiet jieħdu l-passi meħtieġa kontra dan l-abbuż u biex jintwera r-rispett dovut lill-ġurnalisti li f’dawn il-jiem diffiċli għall-pajjiż kollu qed jibqgħu jaqdu dmirhom għal ħinijiet twal biex iwasslu lill-pubbliku l-aħħar aħbarijiet dwar affarijiet li jolqtu lilna lkoll.

Sadattant l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, kiteb uffiċjalment lill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika fejn talbu jippronunzja ruħu jekk dan l-aġir tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru hux konformi ma’ standards pubbliċi f’pajjiż demokratiku; issieħeb ma’ numru ta’ ġurnalisti fi Protest Ġudizzjarju li sar dwar dan l-inċident u nforma bih ukoll lill-Federazzjoni Internazzjonali u lill-Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti li appoġġjaw ħidmet l-IĠM f’dan ir-rigward.

Image

Appell biex il-korp tal-Pulizija isejjaħ konferenza tal-aħbarijiet

27 ta’ Novembru 2019

L-IĠM jinnota li mindu bdew ħerġin l-ewwel dettalji dwar l-aħħar żviluppi relatati mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-korp tal-Pulizija għadu lanqas sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex jinforma lill-pubbliku bl-aħħar żviluppi dwar l-investigazzjonijiet. Dan ikompli iżid l-ispekulazzjoni li ma jagħmilx ġid speċjalment f’dawn iċ-ċirkostanzi delikati. Għaldaqstant insejjħu lill-korp tal-Pulizija biex isejjaħ lill-media biex kuljum jaġġorna lill-pubbliku bl-aħħar dettalji u jikkonferma jew jiċħad id-dettalji li jkunu ħarġu fil-pubbliku.

Image

Infakkru lill-ġurnalisti isegwu dejjem standards għolja ta’ etika ġurnalistika

27 ta’ Novembru 2019

Infakkru lill-ġurnalisti jibqgħu isegwu standards għolja ta etika ġurnalistika kif identifikat fic-Charter of Ethics mħaddan mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalizmu (IFJ), biex ikunu responsabbli ta’ dak li jghidu u jivverifikaw sew l-informazzjoni li taslilhom.

Hawnhekk, l-IĠM tirreferi għal rapport li irċiviet mingħand il-Malta Police Association dwar rapurtaġġ skorrett. Nappellaw għal rappurtaġġ korrett u biex l-għodda ġurnalistika ma tintużax b’qerq biex partiti politiċi jew individwi jirbħu punti politiċi. Infakkru li kull membru tal-media għandu responsabiltà x’jerfa meta jinforma lill-pubbliku.