BRITANNIA SERVICES LTD. B’AKTAR APPOĠĠ LILL-IĠM

Għar-raba’ sena konsekuttiva, il-kumpanija Britannia Services Limited qed tagħti l-appoġġ tagħha lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fl-organizzazzjoni tat-28 Edizzjoni tal-IĠM Awards. Din il-kumpanija qed tisponsorja l-kategorija marbuta ma’ xogħol ġurnalistiku li jagħmlu ġurnalisti Maltin barra.

 

PIX BRITANNA PREZENTAZZJONI

Noel Farrugia, Direttur Maniġerjali ta’ Brittania Tours jippreżenta l-isponsorship li Roderick Agius f’isem l-IĠM

Noel Farrugia, Direttur Maniġerjali tal-kumpanija qal: “Britannia Tours b’sodisfazzjon tiddikjara l-appoġġ kontinwu tagħha għall-ħidma tal-ġurnalisti barra minn Malta. Appoġġ bħal dan jgħin lill-ġurnalisti Maltin jimirħu u javanzaw fil-karriera tagħhom.”

Għall-preżentazzjoni tal-isponsorship, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kien rappreżentat mis-Segretarju Informazzjoni, is-Sur Roderick Agius, li huwa wkoll l-organizzatur ta’ dawn l-awards. F’isem l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin filwaqt li wera apprezzament kbir għall-għajnuna tal-kumpanija Britannia Services Limited, stqarr li dan l-appoġġ huwa konferma ta’ kif kumpaniji lokali huma lesti li jgħinu u jsostnu l-ħidma tal-ġurnalisti Maltin lil hinn minn xtutna li f’okkażjonijiet tista’ tkun ukoll diffiċli minħabba ċ-ċirkostanzi.”

Is-serata finali tal-IĠM Awards se ssir nhar is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2018 fil-Lukanda The Palace, f’Tas-Sliema. Matul is-serata jitħabbru r-rebbieħa f’aktar minn 20 kategorija kif ukoll ir-rebbieħ tal-Gold  Award.

Advertisements

DHL jisponsorja  l-kategorija Aħbarijiet Stampat fil-MJA’s 2018

DHL Express, l-ikbar fornituri fid-dinja ta’ servizzi express internazzjonali, huma l-isponsors il-ġodda tal-kategorija Aħbarijiet Stampat fil-Malta Journalism Awards (MJA) 2018.

Meta kien qiegħed jippreżenta l-isponsor lill-organizzatur tal-MJA Roderick Agius, Charles Schiavone, Country Manager Malta ta’ DHL Express, ħabbar li l-infrastruttura ta’ On Demand Delivery permezz ta’ DHL Lock It Stations li jinsabu f’postijiet strateġiċi madwar Malta ser titkabbar iktar din is-sena.

 

DHL IGM MJA 2018 a

Charles Schiavone, Country Manager Malta, DHL Express (xellug), jippreżenta l-isponsor għall-kategorija Aħbarijiet Stampat tal-Malta Journalism Awards 2018 lill-organizzatur tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Roderick Agius

“Dan is-servizz, li permezz tiegħu nilħqu d-domanda ta’ kunsinni internazzjonali ta’ kummerċ elettroniku, fejn il-biċċa l-kbira ta’ pakketti jiġu indirizzati lil indirizzi residenzjali u l-klijenti jagħmlu emfasi kbira fuq il-flessibiltà u l-konvenjenza, ġie aċċettat ħafna lokalment,” qal is-Sur Schiavone.

“S’issa għandna tminn Lock It Stations u bi ħsiebna ntellgħuhom sa 16 din is-sena.”

Is-Sur Agius irringrazzja lil DHL Express f’isem l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għall-isponsor tagħhom u qal li l-Istitut jixtieq ikompli jibni fuq din ir-relazzjoni ma’ dan il-fornitur ewlieni ta’ servizzi fis-snin li ġejjin.

Il-finalisti fil-kategorija Aħbarijiet Stampat huma: Joe Mikallef għall-Mument/In-Nazzjon u Victor Vella għat-Torċa.

L-IĠM jappella għal soluzzjoni dwar is-SLAPP

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin innota li fid-diskussjoni fl-istadju tal-Kumitat dwar il-Liġi tal-Media u Defamazzjoni ma kienx hemm qbil dwar kif it-theddida tas-SLAPP tista’ titneħħa minn fuq il-media lokali. Il-Kunsill innota l-istqarrija tal-Ministru Owen Bonnici fejn tliet esperti legali esprimew id-diffikulta li artiklu fil-liġi f’dan is-sens jista’ jkun f’kunflitt mal-Liġi Internazzjonali.

Madankollu l-Kunsill tal-IĠM iħoss li għandu jibqa’ jappella biex is-sitwazzjoni tkompli tkun studjata biex jinstab mezz kif il-liġi domestika tista’ tkun applikata biex it-theddida tas-SLAPP, li tista’ twassal għal falliment ta’ kull media lokali, tkun evitata.

“Jeħtieġ aktar protezzjoni lill-ġurnalisti” … “Ġurnaliżmu responsabbli u kredibbli” – ċ-Chairperson tal-IĠM

 

address by IGM CHAIRPERSON

Ic-Chairperson tal-IĠM, Norma Saliba

Ftit inqas minn 6 ġimgħat għas-serata finali tat-28 edizzjoni tal-IGM Awards, huwa ta’ pjaċir għalija, li l-Istitut se jippremja l-aħjar xogħlijiet ġurnalistiċi li saru matul is-sena li għaddiet.

Kellna konkorrenza tajba, anke fit-tliet kategoriji ġodda, minn ġurnalisti li sena wara l-oħra jissottomettu ħidmiethom, u ġurnalisti li qed jieħdu sehem għall-ewwel darba.

Dan jimlina b’kuraġġ biex nibqgħu ntellgħu din is-serata minn sena għall-oħra li tirrikonoxxi l-isforzi li jsiru minn ġurnalisti, opinjonisti, xandara, cameramen u produtturi ta’ programmi.

Kellna 90 sottomissjoni din is-sena, f’21 kategorija.  Minnhom hemm 56 finalist jew finalista li issa se jikkompetu għall-unuri li se jsiru fil-5 ta’ Mejju li ġej. Ma’ dawn tiżdied kategorija oħra tal-Aħjar Użu tal-Ilsien Malti sponsorjata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Kull min wasal s’hawn huwa diġà rebbieħ.  Rebbieħ għax ix-xogħol ta’ ġurnalist huwa essenzjali f’soċjetà demokratika li dejjem qed tevolvi u tinbidel.

Continue reading

56 FINALISTS IN THE 28th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

PRESS RELEASE : 27TH MARCH 2018

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 56 finalists who reached the final stage among the 90 submissions for the Malta Journalism Awards.

This is the 28th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and today there are 22 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, the Malta Tourism Authority, AX Hotels, Brittania Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority, the Malta Public Transport, Fondazzjoni Valletta 2018 and Kummissjoni Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitá.

For the first time this year; DHL, the Malta Information Technology Agency and Wasteserv have joined the other sponsors with their support and assistance to enable these awards to be organised.

Continue reading