Image

L-IĠM jilqa’ l-aħbar li l-Gvern laqa’ l-appell tal-IĠM billi se jagħti appoġġ finanzjarju lill-ġurnalisti u inkluda lill-fotografi freelancers fil-lista ta’ negozji li se jingħataw għajnuna finanzjarja

Appell għal aktar dettalji dwar x’tip ta’ għajnuna se tingħata

3 ta’ April 2020

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jilqa l-aħbar li l-Gvern laqa’ l-appelli li saru mill-IĠM f’ittra lill-Prim Ministru Robert Abela il-ġimgħa l-oħra: 1) l-għoti ta’ finanzjament lill-mezzi tax-xandir, b’rikonoxximent bħala pilastru ewlieni f’demokrazija u 2) iż-żieda ta’ fotografi freelance fil-lista ta’ persuni li se jibbenefikaw mill-għajnuna finanzjarja riżultat tal-impatt negattiv li qed tħalli l-COVID19.


Kif semmejna fl-istqarrija preċedenti, il-familja ġurnalistika, għandna numru ta’ ġurnalisti u fotografi/camerapersons li huma freelancers, jaħdmu għal rashom, li d-dħul tagħhom diġa’ naqas drastikament għax ix-xogħol tagħhom naqas billi per eżempju, bħalissa ma huma organizzati ebda attivitajiet sportivi, soċjali jew attivitajiet tal-massa li minnhom jiddependi ħafna mid-dħul ta’ dawn il-ġurnalisti.

Fl-aħħar jiem, f’laqgħa mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova, il-Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti (EFJ) li l-IĠM hija membru tagħha, iddiskutiet il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea u l-Gvernijiet tal-Istati Membri, joħolqu pjan ta’ rkupru għas-settur ġurnalistiku li hu kruċjali f’demokrazija.

L-għaqda li tirrapreżenta lill-ġurnalisti appellat biex dan il-pjan ta irkupru ikun jinkludi:

– Żieda fl-iffinanzjar li l-istati jgħaddu lill-media,

– Appoġġ finanzjarju dirett għall-ġurnali ta’ kuljum u l-gazzetti –ta’ kull ġimgħa (għajnuna diretta, sussidji ta’ emerġenza biex jinżammu l-impjiegi, self bla imgħax, kreditu ta’ taxxi fuq il-pagi tal-purnalisti, tax credits lid-djar li għandhom abbonament fil-ġurnali, żjieda fir-reklamar tal-Gvern fil-media.

– Sussidji li jitqassmu minn korp indipendenti fuq kriterji oġġettivi bħalma huma: prova ta’ telf ta’ dħul minn reklamar, u media li jinsabu f’periklu għal raġunijiet finanzjarji.

– Jinħolqu Fondi mill-Unjoni Ewropea jew mill-pajjiżi membri msejħa “News Innovation Funds” li jgħinu, permezz ta’ korp indipendenti li jkunu jinkludi organiżazzjonijiet ġurnalistiċi, modi ġodda kif jinġabru l-aħbarijiet fuq livell komunitarju. Dan il-Korp ikun jista’ jqassam għotjiet biex jgħin il-ġurnaliżmu investigattiv u ‘start ups’ tal-aħbarijiet, fost innovazzjonijiet oħra.

– Vouchers ta’ abbonament fil-media stampata jew online, li jingħataw liċ-ċittadini kollha li għandhom 18 jew 19 il-sena.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewopea wiegħdet lill-Federazzjoni tal-Ġurnalisti Ewropej li se twassal dawn it-talbiet lill-Kummissjoni u se terġa’ tiltaqa’ mal-Federazzjoni fi żmien ħmistax il-ġurnata b’aġġornament ta’ dan it-talbiet.

Sadattant hi ħeġġet lill-organiżazzjonijiet nazzjonali tal-ġurnalisti biex jippressaw lill-Gvernijiet rispettivi tagħhom għal għajnuna mill-Istat u tat garanzija li l-Kumissjoni Ewropea taħt ebda ċirkostanza ma hi se topponi li tingħata għajnuna simili mill-gvernijiet tal-pajjiżi membri.

Għalhekk, l-Istitut tal-Ġurnalisti mill-ġdid jirringrazzja lill-Gvern Malti li fehem is-sitwazzjoni diffiċli li għaddejjin minnha l-kmamar tal-aħbarijiet lokali u l-irwol kruċjali tagħhom. Fl-istess waqt, l-IĠM jappella lill-Gvern biex jispeċifika fid-dettall x’tip ta’ għajnuna se tkun qed tingħata lis-settur ġurnalistiku.

Il-ġurnaliżmu hu pilastru tad-demokrazija u għalhekk jinħtieġlu kull għajnuna aktar u aktar f’dawn iż-żminijiet diffiċli.

Image

L-IĠM jappella lill-Gvern biex jassigura li l-ħaddiema kollha fil-qasam tal-ġurnaliżmu, inkluż il-freelancers, igawdu mill-miżuri finanzjarji u biex il-ġurnaliżmu jkun protett

27 ta’ Marzu 2020

Meta l-parti l-kbira tal-postijiet tax-xogħol huma magħluqa minħabba x-“shutdown parzjali”, ordnat mill-awtoritajiet tas-saħħa, r-reklamar fil-gazzetti u l-mezzi tax-xandir qed jonqos b’mod drastiku. Barra minn dan, minħabba li ħafna nies qed jobdu l-ordnijiet u r-rakkomandazzjonijiet u jibqgħu d-dar, anke l-bejgħ tal-ġurnali naqas.

Dan se jfisser nuqqas ta’ dħul għal media houses li jimpjegaw magħhom ġurnalisti u għalhekk l-impjieg jew id-dħul tal-ġurnalisti tagħna jinsab fil-periklu.

Fil-familja ġurnalistika, għandna numru ta’ ġurnalisti u fotografi/camerapersons li huma freelancers, jaħdmu għal rashom, li d-dħul tagħhom diġa’ naqas drastikament għax ix-xogħol tagħhom naqas billi per eżempju, bħalissa ma huma organizzati ebda attivitajiet sportivi, soċjali jew attivitajiet tal-massa li minnhom jiddependi ħafna mid-dħul ta’ dawn il-ġurnalisti.

Xogħol il-ġurnalist hu wieħed essenzjali f’soċjetà demokratika. Mingħajr il-ħidma tal-ġurnalisti, l-poplu ma jistax jinżamm infurmat dwar dak li qed iseħħ fil-pajjiż. Anke l-Gvern jeħtieġ l-appoġġ u l-għajnuna tal-ġurnalisti biex iwassal il-messaġġ lill-poplu tiegħu.

Il-Gvern ħabbar diversi miżuri biex jgħin lill-ħaddiema li qed jintlaqtu ħażin fiċ-ċirkostanzi attwali tal-pajjiż. Sfortunatament, mhux ċar jekk il-ġurnalisti, inkluż dawk il-fotografi freelancers li jaħdmu għal rashom u naqsilhom ħafna x-xogħol, hux se jibbenefikaw minn dawn il-miżuri u b’liema mod.

F’ittra li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin bgħat lill-Prim Ministru, appella lill-Gvern biex jassigura li l-ħaddiema kollha fil-qasam tal-ġurnaliżmu, inkluż il-freelancrs, igawdu mill-miżuri finanzjarji mħabbra mill-Gvern u li xogħolhom ikun protett. Ta’ min jgħid li f’diversi pajjiżi madwar id-dinja, partikolarmnet fl-Ewropa, l-ġurnalisti kollha, inkluż il-freelancers, qed isibu għajnuna mill-gvernijiet rispettivi tagħhom, biex fiċ-ċirkostanzi attwali dawn il-ħaddiema jibqa’ jkollhom dħul biex jgħixu ħajja diċenti huma u l-familji tagħhom (dokument mehmuż).

Image

L-IĠM jappoġġja s-sejħa biex il-Gvern jgħin lill-kmamar tal-aħbarijiet u t-twaqqif ta’ fond għall-media

21 ta’ Marzu 2020

F’dawn iż-żminijiet diffiċli li Malta, bħall-bqija tad-dinja, għaddejja minnhom minħabba l-pandemija tal-COVID19, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin isellem għaldarboħra lill-ġurnalisti

Maltin kollha li bil-ħidma sfieqa tagħhom qed iwasslu lill-pubbliku Malti u Għawdxi l-aħbarijiet lokali u internazzjonali dwar din l-imxija kiefra kif ukoll aħbarijiet oħra ta’ interess ġenerali.

Min-naħa l-oħra, l-Istitut tal-Ġurnalisti jikkundanna bil-qawwa kollha lil dawk li fuq il-mezzi soċjali tal-komunikazzjoni, ipoġġu u jiktbu affarijiet li ma jkunux ivverifikaw mal-awtoritajiet tas-saħħa jew ma’ esperti fil-qasam, li jistgħu joħolqu paniku fost il-pubbliku.

L-Istitut jibqa’ jsostni li kulħadd għandu joqgħod għad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u kemm jista’ jkun jibqa’ ġewwa biex dan il-virus ma jkomplix jinxtered fostna.

L-awtoritajiet tas-saħħa għandhom bżonn lilll-ġurnalisti u l-mezzi tal-istampa u x-xandir biex iwasslu d-direttivi u t-twissijiet tagħhom. Għalhekk filwaqt li mill-ġdid isellem lit-tobba infermiera, spiżjara, il-paramediċi u lill-forzi tas-sigurtà li f’dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli jkomplu jagħtu s-servizz sħiħ tagħhom lejn il-komunità, l-Istitut jitlob li anke l-ġurnalisti għandhom ikunu protetti mhux biss f’saħħithom imma anke fl-impjieg tagħhom li jista’ jintlaqat ukoll mill-kriżi ekonomika li bilfors se tolqot lil pajjiżna.

Ix-xogħol tal-media hu wieħed essenzjali f’kull pajjiż demokratiku. F’ċirkostanzi bħal dawk attwali, is-settur ġurnalistiku isir aktar importanti u sfortunatament anke aktar vulnerabbli ekonomikament.

Għalhekk l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, filwaqt li jappoġġja t-talba li saret ftit jiem ilu, biex il-Gvern jgħin lill-kmamar tal-aħbarijiet kollha tal-pajjiż ma jistax ma jinnotax u jappoġġja l-proposta li saret illum mill-Oppożizzjoni, biex il-Gvern iwaqqaf Fond għall-Media biex din tkun tista’ tkompli twassal l-aħbarijiet dwar il-Coronavirus u aħbarijiet oħra lill-pubbliku Malti u Għawdxi.

Jekk nemmnu fir-rwol importanti tal-media bħala r-raba’ pilastru tad-demokrazija, din il-proposta għandha ssib l-appoġġ ta’ kulħadd u tkun implimentata malajr kemm jista’ jkun ma’ proposti oħra li diġa’ tressqu lill-awtoritajiet tal-pajjiż.

Image

COVID/19 – Linji Gwida għall-Ġurnalisti

17 ta’ Marzu 2020

Fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar il-COVID-19, l-Istitut tal-Ġurnlaisti Maltin jixtieq jirringrazzja lill-ġurnalisti, fotografi, camerapersons u dawk kollha li qed iwasslu l-aħħar informazzjoni dwar il-virus. Il-ġurnalisti qed ikollhom rwol kruċjali biex ikunu ta’ servizz għall-pubbliku billi qed iwasslu informazzjoni utli biex il-pubbliku jaġixxi b’deċiżjonijiet infurmati.

L-IĠM jappella lill-ġurnalisti biex f’ħidmiethom isegwu dawn il-punti, intiżi biex ma jinħoloqx paniku żejjed waqt li jibqgħu jkollna rappurtaġġ fattwali u ibbilanċjat:

 • Jiġu kwotati dejjem sorsi uffiċjali, partikolarment esperti mediċi,
 • Inkunu kawti fit-titli li nużaw biex ma noħolqux allarm bla bżonn
 • Inkunu kawti fl-aġġettivi li jintużaw fl-artikli biex ma jinħoloqx alarm bla bżonn
 • Attenzjoni għar-ritratti u l-filmati li jintużaw mal-istejjer biex jitwassal il-messaġġ
  meħtieġ, ma jinħolqux preġudizzji/sterjotipi fuq persuni li jistgħu jidhru fir-ritratti u biex ma jinħoloqx allarm bla bżonn
 • Insegwu ċ-Charter ta’ Etika Ġurnalistika tal-IFJ li għandna nħaddnu dejjem f’ħidmietna

Fi żminijiet bħal dawn, il-media għandha tkun punt ta’ referenza u ta’ fiduċja għall-pubbliku, li bħalissa hu mifni b’fake news u spekulazzjonijiet varji li jistgħu ikunu qed iduru fuq il-media soċjali. Nappellaw lill-pubbliku biex jinforma ruħu fuq xoghol il-ġurnalisti li huma marbuta li jivverifikaw l-informazzjoni li jippublikaw.

Il-ġurnalisti jinsabu hemm biex iservu lill-pubbliku. F’każ li s-sitwazzjoni tmur għall-agħar, il-ġurnalisti jibqgħu għodda kruċjali biex titwassal l-aħħar informazzjoni u l-aktar waħda fattwali lill-pubbliku. Għaldaqstant, ħejjejna numru ta’ miżuri li l-ġurnalisti jistgħu jieħdu biex jipproteġu lilhom infushom:

 • Żommu mill-inqas żewġ metri ‘il bogħod minn persuni oħra,
 • Neħħu il-windshield tal-microphone li jista jigbor fih ħafna mikrobi,
 • Naddfu l-apparat (inkluż microphone, kameras u anke il-mobiles) b’mod regolari b’antiseptic wipes
 • Żommu antiseptic hand rub jew wipes fil-karozzi u naddfu idejkom wara kull servizz
 • Ħallu siġġu jew tnejn vojta bejnkom u bejn persuni oħra
 • L-użu ta’ mic-exentension hu suġġerit

Nappellaw lill-awtoritajiet biex il-gurnalisti, anke dawk li jahdmu fuq bazi freelance, jitħallew jibqgħu jaħdmu anke jekk is-sitwazzjoni tmur għall-agħar. Xogħol il-ġurnalist hu essenzjali mhux biss biex jitrażmettu l-informazzjoni tal-awtoritajiet imma anke biex ikun il-vuċi tal-pubbliku. Għalhekk nappellaw ukoll biex anke jekk jittieħdu miżuri ta’ prekawzjoni, il-ġurnalisti jibqa’ jkollhom l-opportunità li waqt il-konferenzi tal-aħbarijiet, il-ġurnalisti jitħallew jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom u r-restrizzjoni titwessa għal tliet domandi kull ġurnalist mhux waħda biss.

Is-sitwazzjoni ma tħallix triq oħra lill-IĠM biex jissospendi l-Laqgħa Ġenerali Annwali skedata ghas-7 t’April għal data ohra fil-futur. Id-data tigi komunikata ‘il quddiem.

L-IĠM jixtieq jirringrazzja ukoll lill-ħaddiema kollha li jaħdmu fis-servizzi tas-saħħa għax-xogħol li qed iwettqu f’dan iż-żmien delikat. Aħna kommessi li niġbdu ħabel wiehed għall-ġid komuni.

TMIEM.
(N.B. – Hawn taħt qed ngħaddulkom links ta’ artikli maħruġa, fosthom minn istituzzjonijiet rinomati, li jagħtu punti li għandna nagħtu każ fi żminijiet bħal dawn.

https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-newsrooms-can-tone-down-their-coronavirus-

https://firstdraftnews.org/latest/tips-for-reporting-on-covid-19-coronavirus-and-slowing-the-spread-of-

https://ijnet.org/en/story/10-tips-journalists-covering-covid-19