Il-BRITTANIA SERVICES LIMITED TAPPOĠĠJA MILL-ĠDID L-IĠM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 18 TA’ APRIL 2017

Il-kumpanija Brittania Services Limited qed tissokta bl-appoġġ tagħha lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Għal sena oħra, il-kumpanija qiegħda tisponsorja l-kategorija tal-Ġurnaliżmu Barra Minn Malta li f’kull edizzjoni tqanqal parteċipazzjoni qawwija fost il-ġurnalisti, fotografi u cameramen.

Din is-sena l-finalisti f’din il-kategorija huma Ruth Castillo, Keith Demicoli u Antonia Micallef; ilkoll f’isem il-Public Broadcasting Services.

Is-Sur Noel Farrugia, Direttur tal-Brittania Services qal li l-kumpanija tħossha onorata li qiegħda taħdem mill-qrib mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u minn dejjem ħadmet biex tinkoraġġixxi ġurnalisti u oħrajn involuti f’din il-professjoni biex jimirħu ‘l hinn minn Malta fil-ħidma ġurnalistika tagħhom.
PIX 1 BRITTANIA TOURS

Is-Sur Noel Farrugia, Direttur tal-Brittania Services waqt il-prezentazzjoni tal-isponsorship lil Roderick Agius, l-organizzatur tal-IGM Awards u Segretarju Informazzjoni tal-IGM

 

L-IĠM għaddej bl-aħħar tħejjijiet għas-serata finali tas-27 edizzjoni tal-IGM Awards li se jsiru nhar is-Sibt, 6 ta’ Mejju 2017 fil-Lukanda The Palace.

51 FINALISTS IN THE 27th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 27 TA’ MARZU 2017

355A0184

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 51 finalists who reached the final stage among the 88 submissions for the Malta Journalism Awards.

This is the 27th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and today there are 19 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, SmartCity Malta, the Malta Tourism Authority, GreenPak Coop Society, Calamatta Cuschieri Financial Services Ltd, AX Hotels, Brittania Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority and Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilitá.

For the first time this year, the Malta International Airport, the Malta Public Transport and Fondazzjoni Valletta 2018 have joined the other sponsors with their support and assistance to enable these awards to be organised.

Continue reading

IĠM launches 27th edition of The Malta Journalism Awards

20170103_093445

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) launched the 27th edition of the annual press awards, known as the Malta Journalism Awards, with 19 categories. Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries that they consider to be the best work of any individual journalist/s, irrespective of whether that journalist belongs to the same newsroom or not. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and other entities.

In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by the Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

Continue reading

L-IĠM iniedi s-27 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards

STQARRIJA STAMPA : 3 TA’ JANNAR 2017

20170103_093445

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) nieda s-27 edizzjoni tal-kompetizzjoni annwali għall-ġurnalisti magħrufa bħala l-Malta Journalism Awards fejn hemm 19-il kategorija. Apparti mill-ġurnalisti nfushom, anki l-Edituri u l-Kapijiet tal-Kamra tal-Aħbarijiet jistgħu jagħżlu u jissottomettu xogħol ta’ ġurnalisti li jidhrilhom li hu ta’ livell għoli għal dawn l-Awards. Is-sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu wkoll minn organizzazzjonijiet, korporazzjonijiet jew għaqdiet.

Fil-kazi kollha jrid ikun hemm il-kunsens tal-ġurnalist billi timtela’ l-parti konċernata fil-Formola tal-Applikazzjoni qabel tintbagħat is-sottomissjoni mill-Editur, Kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet jew organizzazzjoni, korporazzjoni jew għaqda.

Continue reading