56 FINALISTS IN THE 28th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

PRESS RELEASE : 27TH MARCH 2018

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 56 finalists who reached the final stage among the 90 submissions for the Malta Journalism Awards.

This is the 28th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and today there are 22 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, the Malta Tourism Authority, AX Hotels, Brittania Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority, the Malta Public Transport, Fondazzjoni Valletta 2018 and Kummissjoni Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilitá.

For the first time this year; DHL, the Malta Information Technology Agency and Wasteserv have joined the other sponsors with their support and assistance to enable these awards to be organised.

Continue reading

L-IĠM iniedi t-28 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards

 

Press Conference IGM Awards

Iċ-Chairperson tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) Norma Saliba u  Roderick Agius (l-organizzatur tal-MJA’s) waqt it-tnedija tat-28 Edizzjoni tal-kompetizzjoni annwali ghall-gurnalisti

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) bl-appoġġ tal-Awtorità tax-Xandir nieda t-28 edizzjoni tal-kompetizzjoni annwali għall-ġurnalisti magħrufa bħala l-Malta Journalism Awards fejn hemm 21 kategorija.

Apparti mill-ġurnalisti nfushom, anki l-Edituri u l-Kapijiet tal-Kamra tal-Aħbarijiet jistgħu jagħżlu u jissottomettu xogħol ta’ ġurnalisti li jidhrilhom li hu ta’ livell għoli għal dawn l-Awards. Is-sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu wkoll minn organizzazzjonijiet, korporazzjonijiet jew għaqdiet.

Fil-kazi kollha jrid ikun hemm il-kunsens tal-ġurnalist billi timtela’ l-parti konċernata fil-Formola tal-Applikazzjoni qabel tintbagħat is-sottomissjoni mill-Editur, Kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet jew organizzazzjoni, korporazzjoni jew għaqda.

Iċ-Chairperson tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) Norma Saliba qalet: “Se nkunu qed inkomplu nżidu iktar kategoriji għall-edizzjoni li jmiss tal-IGM Awards biex inwessgħu r-rikonoxximent li jixraq jingħata lill-ġurnalisti, fotografi, cameramen, opinjonisti u preżentaturi li matul is-sena jkunu mpenjaw ruħhom biex jagħmlu xogħolhom. Din is-sena se jkun hemm tliet kategoriji ġodda mat-18 li issa stabbilixxew ruħhom fl-edizzjonijiet li għaddew tal-IGM Awards.

Inħeġġeġ lill-membri tal-media lokali biex jikkonkorru bi ħġarhom f’dawn l-unuri għax minbarra l-prestiġju, dawn l-awards jirrikonoxxu l-isforzi li jsiru biex il-pubbliku jkollu rappurtaġġ li jesponi liberament ideat varji li jirrifletti r-realtajiet li għaddejja minnhom is-soċjetà Maltija bħalissa.”

 

press-conference-igm-awards-2.jpg

Il-21 kategorija huma:

Kategoriji ta’ Ġurnaliżmu Stampat:

 • Ġurnaliżmu Stampat
 • Ġurnaliżmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation

 Kategorija ta’ Ġurnaliżmu Stampat/Imxandar:

 • Ġurnaliżmu Investigattiv Stejjer Umani – sponsorjata mill-Malta Public Transport

Kategoriji ta’ Ġurnaliżmu Mxandar:

 • Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv Aħbarijiet
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv Features
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Filmat
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Radju Aħbarijiet
 • Ġurnaliżmu Mxandar – Radju Ġrajjiet Kurrenti

E-kategorija:

 • Ġurnaliżmu Elettroniku – sponsorjata minn SmartCity Malta

 Kategoriji Oħra:

 • Ħidma Ġurnalistika barra minn Malta – sponsorjata minn Brittania Tours
 • Ġurnaliżmu Sportiv – Stampat
 • Ġurnaliżmu Sportiv – Imxandar – sponsorjata mill-Fond għall-Kawżi Ġusti
 • Fotografija Sports – sponsorjata mill-Malta Gaming Authority
 • Ġurnaliżmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turizmu
 • Ġurnaliżmu Ambjentali – sponsorjata mill-Green Pak Coop Society
 • Artikli ta’ Opinjoni – AX Holdings Limited
 • Premju ta’ Rikonoxximent għal rappurtaġġ etiku u pożittiv fil-qasam tad-diżabilità – sponsorjat mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità, KNPD
 • Il-Lingwa Maltija fil-Ġurnalżmu – sponsorjata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

 

Kategoriji Speċjali:

Valletta 2018 – sponsorjata mill-Fondazzjoni Valletta 2018

 • Premju li jirrikonoxxi r-rappurtaġġ ġurnalistiku stampat marbut max-xogħol tal-Fondazzjoni Valletta 2018 b’risq il-belt kapitali
 • Premju li jirrikonoxxi r-rappurtaġġ ġurnalistiku mxandar marbut max-xogħol tal-Fondazzjoni Valletta 2018 b’risq il-belt kapitali

Iż-żewġ awards se jirrikonoxxu x-xogħol ġurnalistiku li jkun kopra l-ħidma u l-attivitajiet tal-Fondazzjoni Valletta 2018 mill-1 ta’ Jannar 2017 sal-31 ta’ Diċembru tal-2017.

 

Turiżmu – sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu

 • Rapport jew feature pubblikat fil-gazzetta jew rivisti, inkella programm li xxandar fuq it-televiżjoni jew radju
 • Prominenza lill-industrija lokali tat-turiżmu, inkluż wkoll aspetti speċifiċi tas-settur turistiku lokali
 • Promozzjoni għax-xogħol tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u/jew tal-Ministeru tat-Turiżmu; jew rappurtaġġ dwar l-inizjattivi u attivitajiet organizzati mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
 • Żieda fl-għarfien dwar l-importanza tat-turiżmu u l-bżonn li tkun salvagwardata s-sbuħija u l-awtentiċità tal-Gżejjer Maltin.

 

Għall-kategoriji speċjali, il-ġurija se tkun magħmula minn rappreżentant maħtur mill-Fondazzjoni Valletta 2018 u mill-Awtorità tat-Turiżmu flimkien mat-tliet membri tal-ġurija li jinħatru biex jevalwaw is-sottomissjonijiet li jipparteċipaw fl-edizzjoni annwali tal-Malta Journalism Awards.

Gold Award:

Din is-sena l-Edizzjoni tal-Gold Award se tkun sponsorjata għal darb’ oħra bl-appoġġ tal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu.

Linji Gwida:

Fuq parir tal-ġurija ta’ edizzjonijiet preċedenti, l-Istitut jixtieq li l-ġurnalisti josservaw il-punti li ġejjin qabel ma jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom:

 1. fil-kategorija ‘Ħidma Ġurnalistika barra minn Malta” għandu jkun sottomess biss xogħol li ġurnalist ikun għamel barra minn Malta;
 2. kull sottomissjoni fil-kategoriji Ġurnaliżmu Mxandar Skript Televiżiv u Ġurnaliżmu Mxandar – bir-Radju għandu jkollha wkoll l-iskript rispettiv;
 3. l-istess xogħol ġurnalistiku/sensiela ma tistax tkun sottomessa f’aktar minn kategorija waħda;
 4. d) il-ġurnalisti għandhom jippreżentaw ix-xogħol tagħhom b’mod preżentabbli; u
 5. e) meta jagħżlu l-aħjar xogħol għas-sottomissjoni, il-ġurnalisti għandhom jagħżlu dejjem xogħol li juri etika ġurnalistika u li ma jkunx ibbażat fuq sensazzjonaliżmu.

 Premjijiet

L-ewwel tliet finalisti f’kull kategorija jirċievu ċertifikat. Kull rebbieħ tal-ewwel 16-il kategorija jingħata:

 1. rigal ta’ €200 fi flus;
 2. ċertifikat; u
 3. t-trofew tal-kategorija rispettiva.

Ir-rebbieħ tal-kategorija speċjali bl-isem ‘Il-Lingwa Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu’ jingħata t-trofew tal-Malta Journalism Awards għal dik il-kategorija partikolari.

 

Il-Finalisti

Dawn se jitħabbru f’serata li mistennija ssir, it-Tnejn 26 ta’ Marzu 2018.

Ċerimonja tal-Preżentazzjoni

Ir-rebbieħa jitħabbru waqt ċerimonja tal-preżentazzjoni li mistennija ssir fil-5 ta’ Mejju 2018.

Miftuħa għal kulħadd

Kull ġurnalist Malti jista’ jieħu sehem fil-Malta Journalism Awards, irrispettivament jekk hux membru tal-IĠM jew le. Ix-xogħlijiet sottomessi kollha jkunu ġew ippubblikati jew imxandra bejn l-1 ta’ Jannar 2017 u l-31 ta’ Diċembru 2017.

Data tal-Għeluq

Is-sottomissjonijiet se jintlaqgħu nhar is-Sibt, 3 ta’ Frar 2018 fl-Uffiċċju tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, 280/3, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta, bejn id-9am u 12pm. Dawk li mhumiex membri tal-IĠM u se jipparteċipaw huma mitluba jħallsu l-miżata tal-parteċipazzjoni.

Regolamenti u applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mingħand Roderick Agius fuq 99471549 inkella mill-websajt: www.igm.org.mt.

28TH EDITION REGULATIONS

28TH EDITION APPLICATION

 

Tmiem

 

The Farsons Foundation extends Malta Journalism Awards sponsorship

PRESS RELEASE : 25TH APRIL 2017

 

The Farsons Foundation has once again renewed its sponsorship for the Press Photography Category of the Malta Journalism Awards, organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM).

The Farsons Foundation has been associated with Press Photography since the inception of these awards in 1991. This category continuously attracts excellent submissions, both in terms of numbers and quality.

Mr Bryan A. Gera, the President of the Board of Trustees of The Farsons Foundation, presented the cheque to Mr Mario Schiavone, IGM Treasurer, in the presence of Mr. Kenneth Pullicino, Secretary of the Farsons Foundation and Mr Roderick Agius, IGM Information Secretary. The presentation of the sponsorship was held at the Farsons Brewery.

PIX FARSONS SPONSORSHIP (1)

IGM Treasurer Mr Schiavone thanked Mr Gera for the Foundation’s continuous support towards the Malta Journalism Awards and the profession of journalism.

IL-KUMMISSJONI GĦAD-DRITTIJIET TAL-PERSUNI B’DIŻABILITA’ B’APPOĠĠ GĦALL-IĠM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 21 TA’ APRIL 2017

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ għat-tieni sena konsekuttiva qed tappoġġja lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin bil-parteċipazzjoni tagħha fis-27 edizzjoni tal-IGM awards.
Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ qed tisponsorja il-kategorija dwar Rappurtaġġ Pożittiv u Etiku dwar id-Diżabilita’. Fl-edizzjoni ta’ din is-sena, għal din il-kategorija kien  hemm sottomissjonijiet minn ġurnalisti li jaħdmu fil-ġurnaliżmu stampat u mxandar, u minn fosthom ġew magħżula tliet finalisti wara proċess ta’ analiżi tas-sottomissjonijiet li sar minn ġurija magħmula mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’.
IMG_7278_pe.jpg

Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ s-Sur Oliver Scicluna jippreżenta l-isponsorship lis-Sur Mario Schiavone, Teżorier tal-IĠM

 

Ir-rebbieħ minn fost it-tliet finalisti se jitħabbar fis-serata finali tal-IGM Awards li se ssir nhar is-Sibt 6 ta’ Mejju 2017 fil-Lukanda The Palace f’Tas-Sliema.