KONFERENZA NAZZJONALI: ABBOZZ TA’ KODIĊI TA’ ETIKA GĦALL-ĠURNALISTI

img_20161219_094902

STQARRIJA STAMPA : 20 ta’ Diċembru 2016

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) it-Tnejn, 19 ta’ Diċembru organizza Konferenza Nazzjonali dwar l-Etika fil-Ġurnaliżmu taħt l-awspiċju tal-Uffiċċju tal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati.
 
Il-Konferenza Nazzjonali, li għaliha attendew għadd ġmielu ta’ edituri, ġurnalisti u opinjonisti li jikkontribwixxu fil-qasam tal-midja lokali, iddiskutiet Abbozz ta’ Kodiċi tal-Etika għal min huwa fil-professjoni ġurnalistika. L-Abbozz ta’ Kodiċi tal-Etika li ġie diskuss tħejja minn grupp ta’ esperti mmexxija minn Dr. Carmen Sammut bħala Chairperson, u li jinkludu lill-Professur Kevin Aquilina u minn Dr. Joanna Spiteri.
Advertisements

Konferenza Nazzjonali dwar l-Etika fil-Ġurnaliżmu – 19 ta’ Diċembru 2016

STQARRIJA STAMPA : 15 ta’ Novembru 201

pr162544a

Iċ-Chairman tal-IĠM Karl Wright u l-Ispeaker tal-Parlament Dr Anglu Farrugia jħabbru l-Konferenza Nazzjonali dwar l-etika fil-ġurnaliżmu

 

Fid-19 ta’ Diċembru ser tittella’ Konferenza Nazzjonali dwar l-etika fil-ġurnaliżmu f’pajjiżna fil-Parlament. Din il-Konferenza hija organizzata mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) u l-Uffiċju tal-Ispeaker.

Għal din il-konferenza mhux biss se jkunu mistiedna l-edituri u l-ġurnalisti, iżda hija miftuħa ukoll għall-pubbliku. L-għan ewlieni ta’ din il-konferenza huwa li jiġi diskuss l-abbozz revedut ta’ kodiċi ta’ etika ġurnalistika.

Dalgħodu, iċ-Chairman tal-IĠM, Karl Wright, flimkien mal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia, indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet biex iħabbru dettalji dwar il-konferenza.

Continue reading

Information session by Eurostat for journalists

logo

Ahead of the forthcoming Maltese presidency of the EU, Eurostat which the statistical office of the European Union is offering to give a presentation of its services to interested government officials, journalists, unions, NGO’s and businesses in Malta.

Eurostat’s mission is to provide high quality statistics for Europe and its key task is to provide the European Union with statistics at European level that enable comparisons between countries and regions.

The European Commission Representation in Malta would like to invite stakeholders who may be interested in data and statistics to receive an overview of Eurostat, how it works, how they collect and work with data, extraction of information etc. This is an exercise which is carried out in every Member States prior to the beginning of its presidency and can also be aimed at the general public.

For this purpose it would be appreciated if you could indicate your interest to attend this presentation by not later than Friday 14 October 2016.  The date has not yet been established but it would be after the first half of November.

Lilian Vassallo

Media & Information Assistant

European Commission Representation in Malta

 

Encounters With Journalism : The Irish Times reporter Colm Keena on the protection of sources

Don’t Miss: The Irish Times reporter Colm Keena on the protection of sources

14524593_10154593428801941_7722381045269662556_o

MaltaToday will host Irish Times and ICIJ reporter Colm Keena for a talk on the protection of journalist source and the challenges of covering business and politics.

Entrance is free, refreshments will be served after a Q&A with Colm Keena

The event will be held at Le Meridien St. Julians Hotel & Spa on WEDNESDAY 2 November, 6:30pm

Continue reading

Diskors tal-ET l-President Emeritu Dr Ugo Mifsud Bonnici waqt it-tnedija tal-Kors fil-Ġurnaliżmu mogħti mill-MCAST in kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu

President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici at the launch of the MCAST degree course in journalism.

Il-President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici waqt it-tnedija tal-kors tal-baċelerrat fil-ġurnaliżmu fl-MCAST.

Il-Fundazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu (FTFEĠ) kellha mill-bidu bħala l-iskop tagħha illi tkabbar l-edukazzjoni tal-ġurnalisti, kif inhi msemmija, u bdiet għalhekk torganizza korsijiet qosra fil-limitu tar-riżorsi tagħha biex tkabbar u twessa’ t-tagħlim tal-ġurnalisti prattikanti fid-diversi oqsma tal-ħajja kulturali, soċjali u ekonomika Maltija.  

Mill-bidu però irrealizzajna li għalkemm din l-attività hija utli, u fil-fatt matul dawn l-aħħar għaxar snin għandna s-sodisfazzjon ngħidu illi waslet fl-iskop tagħha, b’danakollu kien jeħtieġ illi l-preparazzjoni f’livell għoli tingħata f’istituzzjoni ta’ tagħlim post-sekondarju, jiġifieri jew fl-Università jew fl-MCAST.

Jiena stess, flimkien mal-mibki Lino Spiteri li kien Viċi President tal-Fondazzjoni, konna tkellimna mal-awtoritajiet tal-Fakultà tal-Komunikazzjoni fl-Università biex naraw dan setax jitwettaq.  Fil-fatt kien hemm diffikultajiet li issa qed nieħu pjaċir li ġew megħluba għaliex ser jiġi mniedi dan il-kors fl-MCAST.  Ħadmu biex tingħata struttura lill-kors fl-MCAST diversi persuni, imma xtaqt insemmi b’mod partikolari lill-Ambaxxatur Anthony De Bono, lil Dr Andrew Azzopardi u lis-Sur Ian Attard mill-MCAST.

Il-kors ser ikun ukoll l-ewwel pass biex il-professjoni ġurnalistika tingħata rikonoxximent uffiċjali u biex l-etika professjonali tal-ġurnalisti tiġi msaħħa bl-edukazzjoni.  Aħna nemmnu illi l-ġurnalist f’demokrazija għandu funzjoni vitali għaliex irid jgħaddi l-informazzjoni b’mod illi ċ-ċittadin jista’ jipparteċipa fit-tmexxija ta’ pajjiżu, kif għandu dritt li jagħmel bħala dritt uman tiegħu, mhux biss meta jiġi biex jagħti l-vot, iżda wkoll billi jsegwi l-amministrazzjoni b’suġġerimenti u bi kritika.  Mingħajr din il-parteċipazzjoni ma jkunx hawn demokrazija vera u għalhekk il-ġurnalist huwa ħolqa indispensabbli fit-tmexxija tajba ta’ pajjiż.  

Nagħlaq billi ngħid illi għalkemm sallum kellna u għandna ġurnalisti tajbin, li jiena nsellmilhom, il-professjoni nnifisha ma kienx għad għandha r-rikonoxximent fis-soċjetà li jistħoqqilha.  Għada pitgħada, anke l-liġijiet tal-pajjiż ikun hemm bżonn li jassigurawlha aħjar id-dmirijiet u d-drittijiet tagħha.

 

Continue reading