L-IGM jilqa’ l-kjarifika ta’ Dr Deborah Schembri

B’referenza għad-dikjarazzjoni ta’ Dr Deborah Schembri fi programm televiżiv li sar ilbieraħ, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkomunika direttament magħha u jinnota b’sodisfazzjon li kkjarifikat il-pożizzjoni tagħha pubblikament.

Dr Deborah Schembri ikkundannat bil-qawwa kollha il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u qalet li kulħadd għandu d-dritt jesprimi ruħu b’mod liberu u min iħossu inġurjat għandu r-rimedju tal-qorti u mhux jieħu l-liġi b’idejh.

L-IĠM, filwaqt li kif għamel dejjem, jappella għal ġurnaliżmu responsabbli, ma’ jista’ jaqbel qatt li jitpoġġa xi limitu fuq dak li għandu jgħid il-ġurnalist.

 

Il-kjarifika ta’ Dr Deborah Schembri :