Malta Journalism Awards: Jitħabbru r-rebbieħa tas-27 edizzjoni

ADDRESS 2

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ilbieraħ filgħaxija ħabbar il-ġurnalisti rebbieħa tal-27 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards f’ċerimonja li saret fil-Lukanda The Palace, Tas-Sliema fejn matulha jkunu ppremjati dawk li jaħdmu fil-ġurnaliżmu.

Fl-istess ċerimonja, il-President Emeritu Dr. George Abela, Chairman tal-Gold Award ħabbar lis-Sinjuri Lino Arrigo Azzopardi u Lino Bugeja, ġurnalisti veterani, kienu qed jingħataw rikonoxximent għall-karriera twila fil-qasam ġurnalistiku.

GOLD AWARD LINO ARROGO AZZOPARDIGOLD AWARD LINO BUGEJA 2

Il-President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici, Chairman tal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu, ippreżenta l-Gold Award lill-qraba ta’ Lino Arrigo Azzopardi u Lino Bugeja. Dan l-unur dejjem jingħata lil individwi li jkunu marru ‘l hinn minn rekwiżiti ta’ prattika normali fil-ġurnaliżmu.

Ġurija indipendenti oħra kienet maħtura mill-IĠM biex tevalwa s-sottomissjonijiet għall-Malta Journalism Awards. Din kienet magħmulha mis-Sur John Inguanez bħala Chairman u mis-sinjuri Dr. Andrew Azzopardi u s-Sur Albert Spiteri. Dawn kienu r-rebbieħa kollha:

Ġurnaliżmu Stampat – Aħbarijiet – sponsorjata mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.
(Trofew ippreżentat minn Kristina Borg Cardona, Marketing and Brand Manager)

Joe Mikallef  (il-mument)

Sarah Carabott – Runner-up (The Sunday Times of Malta)

Victor Vella – Runner-up (l-orizzont/It-Torċa)

MIA JOE MIKALLEF.jpg

Joe Mikallef  (il-mument)

Ġurnaliżmu Investigattiv – Stejjer Umani – sponsorjata mill-Malta Public Transport

(Trofew ippreżentat minn Daniel Grech, Commercial Director)

It-Tim ta’ Xarabank (TVM)

Brandon Pisani – Runner-up (TVM)

Ian Noel Pace – Runner-up (newsbook.com.mt)

STEJJER UMANI XARABANK 2

It-Tim ta’ Xarabank (TVM)

Ġurnaliżmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ippreżentat minn Franco Masini, Trustee fuq il-Bord ta’ Farsons Foundation)

Darrin Zammit Lupi  (Reuters)

Jonathan Borg – Runner-up (The Malta Independent)

Ian Noel Pace  – Runner-up (newsbook.com.mt)

FARSONS FOUNDATION GURNALIZMU FOTOGRAFIKU

Darrin Zammit Lupi  (Reuters)

Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv – Aħbarijiet

– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr Joanna Spiteri, Kap Eżekuttiv)

Keith Demicoli (TVM)

Antonia Micallef– Runner-up (TVM)

Mario Micallef – Runner-up (TVM)

BA NEWS

Keith Demicoli (TVM)

Ġurnaliżmu Mxandar – Skript Televiżiv – Features
– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr Joanna Spiteri, Kap Eżekuttiv)

CVC Media – (TVM)

Xarabank – Runner-up (TVM)

Melvic Zammit – Runner-up (TVM)

BA FEATURES

CVC Media – (TVM)

Ġurnaliżmu Mxandar – Filmat Televiżiv

– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr. Simon Manicolo, Segretarju tal-Bord)

Alvin Scicluna (TVM)

Mark Zammit Cordina – Runner-up (timesofmalta.com)

BA FILMAT

Alvin Scicluna (TVM)

Ġurnaliżmu Mxandar – Radju
– sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ippreżentat minn Dr. Simon Manicolo, Segretarju tal-Bord)

Keith Demicoli (Radju Malta)

Brandon Pisani – Runner Up (Radju Malta)

George Cremona – Runner-Up (RTK)

BA RADJU

Keith Demicoli (Radju Malta)

Ġurnaliżmu Kulturali Stampat– sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
(Trofew ippreżentat minn John Mary Attard, Senior Marketing Manager)

Noel D’Anastas (il-mument/In-Nazzjon)

Victor Vella – Runner Up (l-orizzont/It-Torċa)

Sarah Carabott – Runner Up (The Sunday Times)

 

MTA KULTURA STAMPAT

Noel D’Anastas (il-mument/In-Nazzjon)

Ġurnaliżmu Kulturali Mxandar– sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu
(Trofew ippreżentat minn John Mary Attard, Senior Marketing Manager)

Alvin Scicluna (TVM)

Brandon Pisani – Runner-up (TVM)

Keith Demicoli – Runner-up (TVM)

MTA KULTURA MXANDAR

Alvin Scicluna (TVM)

Ġurnaliżmu dwar l-Ivvjaġġar – sponsorjata minn Brittania Services Limited

(Trofew ippreżentat minn Noel Farrugia, Direttur Maniġerjali)

Keith Demicoli (TVM)

Ruth Castillo – Runner-up (TVM)

Mario Micallef – Runner-up (TVM)

 

VJAGGAR

Keith Demicoli (TVM)

Ġurnaliżmu Imxandar Sports – Kategorija sponsorjata mill-Fond għall-Kawżi Ġusti

(Trofew ippreżentat mill-Onor. Ministru Prof. Edward Scicluna)

Christian Micallef (NET TV)

Charles Camenzuli – Runner-up (Net TV)
Maria Vella Galea/Neville Attard/Andrew Christie – Runner-up (ONE)

 

FKG BROADCAST SPORTS

Christian Micallef (NET TV)

Ġurnaliżmu Stampat Sports – sponsorjata minn Calamatta Cuschieri Financial Services

(Trofew ippreżentat minn Alex Meears, Creative Copywriter)

Charles Camenzuli (In-Nazzjon)

Stewart Said – Runner-up (In-Nazzjon)

George Cassar – Runner-up (In-Nazzjon)

CC PRINT SPORTS

Charles Camenzuli (In-Nazzjon)

Ġurnaliżmu Fotografiku Sports – sponsorjata mill-Malta Gaming Authority

(Trofrew preżentat minn Andrew Naudi, Chief Officer Programmes Management and Info Systems)

Domenic Aquilina –  (Professional Imagemaker)

Darrin Zammit Lupi – Runner-Up (Reuters)

Paul Zammit Cutajar (The Times of Malta/Professional Image Maker)

 

MGA SPORTS PHOTOGRAPHY

Domenic Aquilina –  (Professional Imagemaker)


Ġurnaliżmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ippreżentat minn Sandra Chetcuti, Director Projects and Operations)

Charmaine Attard (newsbook.com.mt)

Nigel Mifsud – Runner-up (tvm.com.mt)

George Cremona – Runner-up (newsbook.com.mt)

 

SMARTCITY E JOURNALISM

Charmaine Attard (newsbook.com.mt)

Artikli ta’ Opinjoni

(Trofew ippreżentat minn Kevin Callus, Hotel Manager The Palace)

Herman Grech (timesofmalta.com)

George Cremona – Runner-Up (Rivista Gwida)

AX OPINION

Herman Grech (timesofmalta.com)

Ġurnaliżmu Ambjentali – sponsorjat mill-Kumpanija Green Pak Co-op Society Limited

(Trofew ippreżentata minn Christene Demanuele, Finance Senior Manager)

Alan Deidun – (The Sunday Times of Malta)

Keith Demicoli – Runner Up (TVM)

Joe Mikallef – Runner Up (il-mument)

 

GREENPAK ENVIR

Alan Deidun – (The Sunday Times of Malta)

Ġurnaliżmu Etiku u Pożittiv dwar il-Persuni B’Diżabilita – sponsorjata mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni B’Diżabilita

(Trofew ippreżentat minn Matthew Giordmaina, Assistent Personali taċ-Chairman)

Charmaine Attard/Julia Callus/Ian Noel Pace (newsbook.com.mt)

Sarah Carabott – Runner-up (The Sunday Times)

Keith Demicoli – Runner-up (TVM)

CRPD

Charmaine Attard/Julia Callus/Ian Noel Pace (newsbook.com.mt)

L-Aħjar rappurtaġġ dwar il-Valletta 2018 – sponsorjata mill-Fondazzjoni Valletta 2018

(Trofew ippreżentat minn Jason Micallef, Chairman)

VALLETTA 2018

Keith Demicoli

L-Ilsien Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu Stampat/Elettroniku – Kategorija Speċjali
(Trofew ippreżentat minn Prof. Ray Fabri, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti)

George Cremona (newsbook.com.mt)

GEORGE CREMONA MALTI

L-Ilsien Nazzjonali fil-Ġurnaliżmu Stampat/Elettroniku – Kategorija Speċjali

(Trofew ippreżentat minn Prof. Ray Fabri, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti)

Maria Muscat (TVM)

MARIA MUSCAT MALTI
Il-Ġurija ħejjiet ukoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell ġurnalistiku tagħhom, li ġie ppubblikat fil-fuljett tas-serata.

ADDRESS KARL WRIGHT