51 FINALISTS IN THE 27th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

STQARRIJA STAMPA : 27 TA’ MARZU 2017

355A0184

The Institute of Maltese Journalists (IĠM) announced the names of the 51 finalists who reached the final stage among the 88 submissions for the Malta Journalism Awards.

This is the 27th consecutive edition that the Institute of Maltese Journalists is organising. Over the years, this competition has grown and today there are 19 categories. Several leading institutions and companies sponsor the Malta Journalism Awards year after year. Among these are the Broadcasting Authority, The Farsons Foundation, SmartCity Malta, the Malta Tourism Authority, GreenPak Coop Society, Calamatta Cuschieri Financial Services Ltd, AX Hotels, Brittania Services Limited, the Good Causes Fund, the Malta Gaming Authority and Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilitá.

For the first time this year, the Malta International Airport, the Malta Public Transport and Fondazzjoni Valletta 2018 have joined the other sponsors with their support and assistance to enable these awards to be organised.

The jury of this edition chose these finalists, listed below in alphabetical order.

 Print Journalism – News (sponsored by Malta International Airport)

Joe Mikallef, Victor Vella, Sarah Carabott, 

355A0243

Investigative Journalism –Human Stories (sponsored by Malta Public Transport)

It-Tim ta’ Xarabank, Brandon Pisani,  Ian Noel Pace, 

355A0251

Press Photography (sponsored by The Farsons Foundation)

Darrin Zammit Lupi, Jonathan Borg, Ian Noel Pace

355A0258

Travel Journalism (sponsored by Brittania Services Limited)

Ruth Castillo, Keith Demicoli, Mario Micallef

355A0264

Broadcast Journalism – Television Script – News (sponsored by the Broadcasting Authority)

Keith Demicoli, Antonia Micallef, Mario Micallef

355A0269

 

Broadcast Journalism – Television Script – Features (sponsored by the Broadcasting Authority

CVC Media, Tim ta’ Xarabank, Melvic Zammit

355A0274

Broadcast Journalism – Film (sponsored by the Broadcasting Authority)

Alvin Scicluna, Mark Zammit Cordina 

355A0279

Broadcast Journalism – Radio (sponsored by the Broadcasting Authority)

George Cremona, Keith Demicoli, Brandon Pisani

355A0282

 Cultural Journalism – Print (sponsored by the Malta Tourism Authority)

Noel D’Anastas, Sarah Carabott, Victor Vella

355A0290

Cultural Journalism – Broadcasting (sponsored by the Malta Tourism Authority)

Keith Demicoli, Alvin Scicluna, Brandon Pisani, 

355A0296

Sports Journalism – Print (sponsored by Calamatta Cuschieri Financial Services Limited)

Charles Camenzuli, George Cassar, Stewart Said

355A0223

Sports Journalism – Broadcasting (sponsored by the Good Causes Fund)

Charles Camenzuli, Christian Micallef, Maria Vella Galea/Neville Attard/Andrew Christie

355A0235

Sports Photography (sponsored by The Malta Gaming Authority)

Domenic Aquilina, Paul Zammit Cutajar, Darrin Zammit Lupi

 355A0213

e-Journalism (sponsored by SmartCity Malta)

Charmaine Attard, George Cremona, Nigel Mifsud

355A0304

Opinion Articles (sponsored by AX Hotels)

George Cremona, Herman Grech

355A0308

Environment Journalism (sponsored by GreenPak Coop Society Limited)

Alan Deidun, Nigel Mifsud, Joe Mikallef

355A0312

Award to Recognise Ethical and Positive Disability (sponsored by Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità)

Charmaine Attard/Julia Callus/Ian Noel Pace, Sarah Carabott, Keith Demicoli

355A0210

Award to acknowledge local media coverage regarding the valuable work carried out by Valletta 2018 Foundation (sponsored by Valletta 2018 Foundation)

Keith Demicoli, Melvic Zammit

355A0204

The jury is preparing its detailed report on the submissions and their level of journalism, which will be made public on the final night when the awards are presented. The composition of the jury will also be announced on the day. This year the presentation ceremony will be held on Saturday, 6th May, 2017, at The Palace Hotel, Sliema.

The winners of the Best Use of the Maltese Language in Broadcast and Print Media category will be announced during the presentation evening. This category is sponsored by the Kunsill Nazzjonali tal-Malti.

During the same ceremony the winner of the Gold Award will also be announced. The Gold Award is sponsored by the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism, has been presented since 1998.

SERATA TA’ TĦABBIRA TAL-FINALISTI 27 EDIZZJONI TAL-IĠM AWARDS

DISKORS TAĊ-CHAIRMAN TAL-IĠM KARL WRIGHT

IGM Semi Finals-4

Il-lejla t-tajba lil kulħadd.

Qed inżommu l-appuntament tagħna ta’ kull sena biex inħabbru l-finalisti minn fost dawk li ssottomettew ix-xogħlijiet ġurnalistiċi tagħhom, li dis-sena leħqu t-88.

Minbarra li nirringrazzja lil dawn kollha li ħadu l-ħin biex iressqu ‘l quddiem ix-xogħol tagħhom u jinvestu fil-professjoni, irrid nirringrazzja lill-isponsors kollha li sena wara sena jibqgħu jagħtu vot ta’ fiduċja fl-Istitut bl-appoġġ finanzjarju tagħhom.

Nilqa’ fosthom b’mod partikolari dis-sena lill-Malta Public Transport, li qed tisponsorja l- kategorija ġdida ta’ ġurnaliżmu investigattiv – stejjer umani (li attirat ħafna interess fost l-ġurnalisti), lill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, li qed jisponsorja l-kategorija tal-ġurnaliżmu stampat – aħbarijiet kif ukoll lill-Fondazzjoni Valletta 2018 li qiegħda tisponosorja kategorija dwar ix-xogħol ġurnalistiku li sar fuq il-ħidma li qed twettaq il- Fondazzjoni Valletta 2018.

Huwa ta’ pjaċir li ninnutaw il-kompetizzjoni b’saħħitha li dis-sena spikkat fil-kategoriji tar-ritratti. Tattira wkoll interess partikolari kienet il-kategorija tal-kultura li fil-fatt qed tinqasam fi tnejn; l-istampat u l-imxandar.

Il-ħidma tal-Istitut tissokta ħbieb. Dis-sena bqajna nimbuttaw ‘il quddiem id-diskussjoni dwar il-Kodiċi tal-Etika għall-ġurnalisti b’Konferenza Nazzjonali f’Diċembru li għadda fil-binja tal-Parlament, waqt li konna pro-attivi ħafna hekk kif tnieda l-abbozz tal-liġi dwar il-midja u l-malafama. Kif tafu, waqt li kkonsultajna mal-ġurnalisti u konna disposti nilqgħu l-feedback ta’ kull min ried jinvesti fil-professjoni, iltqajna kemm-il darba mal-Gvern u organizzajna wkoll Q&A session li matulha kulħadd seta’ jiċċara u jistaqsi dwar punti fl-abbozz li tinħass il-ħtieġa li jiġu ċċarati jew għad-dirittura jinbidlu.

Nirringrazzja lil dawk kollha li baqgħu jiġbdu ħabel wieħed magħna biex irnexxielna nwasslu għal ċertu bidliet li ħdimna għalihom…dan iwassalni biex ngħid li bqajna nsegwu l-iżviluppi u se nibqgħu nagħtu sehemna sal-aħħar anki fi stadju ta’ kumitat parlamentari mat-tielet qari, biex kemm possibbli l-liġi tkun tirrifletti dak li kkontribwixxejna dwaru aħna l-ġurnalisti.

Fost ħidmiet oħrajn, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin baqa’ għaddej b’sensiela ta’ laqgħat matul is-sena kollha, inkluż mal-politiċi u ma’ ħafna entitajiet oħra li minn żmien għal ieħor juru x-xeqa li jiltaqgħu magħna jew inkunu aħna li nitolbu li niltaqgħu magħhom biex inġibu ‘l quddiem l-interessi tal-ġurnalisti u tax-xogħol tagħhom. Ma rridx ninsa nsemmi wkoll il-ħidma li baqgħet għaddejja mill-IĠM mal-Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu u anki mal-MCAST, speċjalment wara li tnieda l-Baċellerat fil-Ġurnaliżmu li tant ħdimna għalih. Jasal iż-żmien li naħsdu l-frott ta’ dak

Ukoll. Awguri mill-qalb lill-finalisti kollha u niltaqgħu għas-serata finali!