JINĦATAR IL-KUMITAT IL-ĠDID TAL-ISTITUT TAL-ĠURNALISTI MALTIN

 

Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Istitut tal-Ġurnalisti Malti li saret dan l-aħħar ġew eletti l-membri tal-Kunsill il-ġdid, u sussegwentament ġew imqassma l-ħatriet rispettivi.

Qabel il-Laqgħa Ġenerali Annwali, kien hemm żmien li matulu, dawk reġistrati bħala membri tal-IĠM setgħu jinnominaw u jissekondaw individwi interessati biex iservu fil-Kumitat tal-IĠM.

Permezz ta’ emenda li kienet approvata fl-imsemmija Laqgħa Ġenerali Annwali, il-membri tal-Kunsill se jokkupaw il-karigi msemmija hawn taħt għas-sentejn li jmiss:

Chairman: Karl Wright

Deputat Chairman: Caroline Muscat

Segretarju: Mario Xuereb

Teżorier: Mario Schiavone

Segretarju Informazzjoni: Roderick Agius

Segretarju inkarigat mis-Sħubija: Charles Camenzuli

Inkarigat Website/Facebook/Social Media: Brandon Pisani