STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA MILL-IĠM  DWAR IL-PROTEZZJONI TAS-SORS

Vindikat id-dritt tal-Protezzjoni tas-Sors
L-Istitut tal-Ġurnalisti Malti, IĠM, jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati li s-sors ta’ informazzjoni li titwassal lill-ġurnalist għandha tkun protetta u ħadd ma jista’ jġiegħel ġurnalist jiżvela s-sors tal-informazzjoni tiegħu.

 

Fis-sentenza tagħha l-Qorti kkwotat ukoll sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fejn jingħad li l-protezzjoni tas-sors ta’ informazzjoni hu wieħed mill-kundizzjonijiet bażiċi tal-libertà tal-istampa u jekk ma jkunx hemm din il-protezzjoni, is-sorsi jistgħu jibqgħu lura milli jgħinu lill-istampa biex tinforma lill-pubbliku fuq materji ta’ interess pubbliku. Jekk jiġri hekk, ir-rwol vitali tal-media li tkun il-kelb tal-għassa f’isem il-pubbliku, ikun imminat u l-ħila tal-istampa li tipprovdi informazzjoni preċiża u ta’ min joqgħod fuqha, jintlaqat ħażin.

 

Mingħajr ma jidħol fil-merti tal-każ li fih ingħatat din id-deċiżjoni, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, IĠM, iħoss li din id-deċiżjoni għandha tkompli ssaħħaħ u tiddefendi lill-ġurnalisti fil-qadi ta’ dmirijiethom.
 
Karl Wright
Chairman
IĠM