Ħidma mal-iSpeaker tal-Parlament dwar il-Kodiċi ta’ Etika

Karl Wright with Speaker at Parliament b 05 01 2016
F’attività li saret fil-bini tal-Parlament organizzata mill-Uffiċċju tal-Ispeaker, iċ-Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Karl Wright ippropona biex ikun hemm sforz komuni bejn l-Uffiċċju tal-Ispeaker u l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħalli ssir analiżi tal-Kodiċi tal-Etika għall-Ġurnalisti li tħejja fl-aħħar żmien minn Dr Carmen Sammut.
L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Dr. Anġlu Farrugia laqa’ l-proposta tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin biex jingħata bidu għal dan il-proċess bl-appoġġ tal-Uffiċċju tiegħu, u bis-sehem tal-Whips taż-żewġ partiti politiċi rappreżentati fil-Parlament.
Fiż-żmien li ġej se jsiru diskussjonijiet bejn il-partijiet konċernati li għandhom iwasslu biex aktar tard din is-sena jkun organizzat seminar fil-binja tal-Parlament bl-iskop li jsiru l-aħħar emendi fejn jinħass il-bżonn, qabel mal-Kodiċi tal-Etika jidħol fis-seħħ.
Dr. Anġlu Farrugia, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati jippreżenta l-ktieb 'The State's duty to inform' lil Karl Wright, Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin waqt l-attività organizzata mill-Uffiċċju tal-Ispeaker għall-membri tal-medja u eksMembri Parlamentari fl-okkażjoni tas-Sena l-Ġdida.

Dr. Anġlu Farrugia, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati jippreżenta l-ktieb ‘The State’s duty to inform’ lil Karl Wright, Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin waqt l-attività organizzata mill-Uffiċċju tal-Ispeaker għall-membri tal-medja u eksMembri Parlamentari fl-okkażjoni tas-Sena l-Ġdida.