L-IĠM DWAR IL-KAŻ TAL-IFFRIŻAR TAL-ASSI TA’ ŻEWĠ ĠURNALISTI

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, IĠM, ħa nota ta’ ordni tal-Qorti tal-Maġistrati biex jiġu ffriżati l-assi ta’ żewġ ġurnalisti, u dan wara li tilfu kawża ta’ libell quddiem il-Qorti. Il- Qorti tal-Appell naqqset id-danni li ġew ordnati jħallsu jħallsu minn €11,500 ordnati mill-ewwel Qorti għal €4,000.

L-IĠM innota wkoll li l-istess ġurnalisti fetħu każ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, li għadu miftuħ.

Quddiem dan ix-xenarju l-Istitut jagħmel dawn l-osservazzjonijiet:

· Meta jintqal li ż-żewġ ġurnalisti kienu ordnati mill-Qorti biex iħallsu €1,000 u €3,000 rispettivament, wieħed japprezza li huwa fatt magħruf u li hija l-prassi li dawn l-ammonti jitħallsu mill-mediahouse u mhux mill-individwi.

· Inħossu li mhix ġustifikata d-deċiżjoni tal-Qorti li tordna li jiġu ffriżati l-assi tal-individwi, qabel ma jkunu deċiżi l-proċeduri kostituzzjonali miftuħa mill-istess individwi li ħssaew id-drittijiet fundamentali tagħhom mittiefsa.

Sfortunatament, l-Istitut iqis dan il-każ bħala pass lura u theddida diretta għall-ħidma tal-ġurnalisti f’pajjiżna. L-IĠM jesprimi solidarjetà sħiħa maż-żewġ ġurnalisti konċernati li ġew trattati daqs kriminali għax tilfu kawża ta’ libell.

L-IĠM hu tal-fehma li dan il-każ ikompli jiġġustifika kemm illum qabel għada huma meħtieġa riformi fil-liġi tal-libell, inkluż dawk imwiegħda mill-Gvern li sal-aħħar ta’ din is-sena jneħħi t-traċċi kriminali mil-libell kif wegħdna l-Ministru tal-Ġustizzja Dr Owen Bonnici f’laqgħa li bħala Istitut żammejna miegħu fil-preżenza tal-Avukat Ġenerali nhar il-21 ta’April li għadda.