L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jappella għar-rispett lejn il-ġurnalist

It-Tlieta 3 ta’ Marzu 2015

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jagħmel referenza għal dak li ġara f’seduta tal-Qorti lbieraħ fejn Avukat ġie rrappurtat li qal li l-ġurnalist li kien qed jagħti x-xiehda ‘għandu paranoia’ u ‘għandu jara psikjatra’.

Mingħajr ma nidħlu fil-merti tal-każ partikolari, jidhrilna li dan kien diskors lil hinn mill-kompetenza tal-Avukat u li jonqos mir-rispett lill-ġurnalist.

L-IĠM jappella biex anki fejn hemm argumentazzjoni u nuqqas ta’ qbil, ir-rispett jibqa’ jiddistingwi ruħu bħala valur ewlieni rifless fil-kliem u fl-għemil ta’ kulħadd.