39 FINALISTA FIL-21 EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS

Stqarrija numru 09/2011
Data: 22 ta’ Marzu 2011

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar l-ismijiet tad-39 finalista li lahqu l-istadju finali minn fost s-77 participant li hadu sehem fil-kompetizzjoni gurnalistika Malta Journalism Awards.

Din hi l-21 edizzjoni konsekuttiva li l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed jorganizza. Matul is-snin, din il-kompetizzjoni kibret u l-lum ghandha 13-il kategorija differenti.
Diversi istituzzjonijiet u kumpaniji ewlenin, sena wara l-ohra, jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards. Fost dawn hemm l-Awtorita` tax-Xandir, il-Fond ghall-Kawzi Gusti, l-HSBC Bank Malta p.l.c., SmartCity Malta, Vodafone Malta Limited, l-Awtorita` Maltija tat-Turizmu, The Farsons Foundation, Malta International Airport, il-linja ta’ l-ajru Emirates, il-kumpanija Green Pak u l-Familja Sammut.

Il-Gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti mnizzlin hawn taht f’ordni alfabetika.

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c
Cooke Patrick

Peregin Christian

Sansone Kurt

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjat minn Vodafone Malta Ltd
Massa Ariadne

Sansone Kurt

Vella David

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjatat minn The Farsons Foundation
Ellul Michael

Mirabelli Matthew

Zammit Lupi Darrin

Gurnalizmu marbut ma’ l-Ivvjaggar – sponsorjat minn Emirates Airline
Coleiro Giuseppe

Micallef Mario

Zammit Cutajar Paul

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
Borg Wendy

Demicoli Keith

Gouder Charlon
Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita tax-Xandir
Basement Productions

CVC Media
Gurnalizmu Mxandar – Radio – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
Dr. Azzopardi Andrew

Vella Melissa

Zerafa Cynthia

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita Maltija tat-Turizmu
Basement Productions

Bugeja Lino

Demicoli Keith

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti
Bugeja Lino

Micallef Christian & Micallef George

Micallef Sandro

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport
Aquilina Domenic

Mirabelli Matthew

Zammit Lupi Darrin

e-Gurnalizmu – sponsorjata minn SmartCity Malta

Chetcuti Kristina

Micallef Sandro

Vella Matthew

Artikli ta’ Opinjoni – sponorjata mill-Familja Sammut
Bonello Claire

Chetcuti Kristina

Zammit Jacques Rene`

Gurnalizmu Ambjentali – sponsorjata mill-kumpanija Green Pak

Bugeja Lino

CVC Media

Debono James

Dr. Deidun Alan
Importanti li wiehed ikun jaf, li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija, anki jekk f’xi kategorija partikulari jkun hemm finalist wiehed.

Il-gurija qed thejji wkoll rapport dettaljat dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom, li ghandu jkun ippubblikat fil-jum tal-premjazzjoni fis-serata finali. Dakinhar jithabbru wkoll l-ismijiet tal-membri li huma fuq il-gurija ghal din l-edizzjoni.

Kif sar fl-ahhar snin, is-sottomissjonijiet fil-kategoriji tal-gurnalizmu Fotografiku, tal-gurnalizmu Fotografiku Sportiv kif ukoll fil-kategorija tax-Xandir f’dak li hu filmat kienu analizzati minn gurija separata.

Din is-sena c-cerminonja tal-premjazzjoni se ssir fis-7 ta’ Mejju, 2011.

Ir-rebbih tal-kategorija l-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnali]mu jithabbar fil-lejla tal-prezentazzjoni.

Fl-istess cerminonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award. Dan l-unur jinghata lil persuna nominata li skond il-gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Il-Gold Award ilu jinghata mill-1998.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.