Finalists of 20th Malta Journalism Awards announced

Stqarrija għall-Istampa 10/2010
Data: 15 ta’ Marzu 2010

39 FINALISTA GĦALL-20 EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) habbar l-ismijiet tad-39 finalista li laħqu l-istadju finali minn fost 82 sottomissjoni li ħadu sehem fil-kompetizzjoni ġurnalistika tal-Malta Journalism Awards (MJA).

Din hi l-20 edizzjoni konsekuttiva li l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed jorganizza. Matul is-snin, din il-kompetizzjoni kibret u l-lum ghandha 14-il kategorija differenti.

Diversi istituzzjonijiet u kumpaniji ewlenin, sena wara l-ohra, jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards.

Fost dawn hemm l-Awtorità tax-Xandir, il-Fond ghall-Kawzi Gusti, l-HSBC Bank Malta p.l.c., SmartCity Malta, Vodafone Malta Limited, l-Awtorità Maltija tat-Turizmu, The Farsons Foundation, Malta International Airport p.l.c., il-linja ta’ l-ajru Emirates, il-Familja Sammut u l-kumpanija GreenPak Ltd.

Il-gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti mnizzlin hawn taht f’ordni alfabetika:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.: Il-Gens Illum;
Massa Ariadne;
Vella Victor;

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd:

Farrugia Melvin;
Peregin Christian;
Vella Victor;

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjatat minn The Farsons Foundation:
Maggur Consiglio Ivan M.;
Sant Fournier Christian;
Zammit Lupi Darrin;

Gurnalizmu marbut ma’ l-Ivvjaggar – sponsorjat minn Emirates Airline

CVC Communications;
Zammit Cutajar Paul;
Zammit Lupi Darrin;

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir:

CVC Communications;
Micallef Mario;
It-Tim ta’ Biografiji

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televiziv – sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir:

Basement Productions;
CVC Communications;
It-Tim ta’ Biografiji;

Gurnalizmu Mxandar – Radio – sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir:

Bonello Carmel;
Demicoli Keith;
Zerafa Cynthia;

Gurnalizmu Kulturali– sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turizmu:Basement Productions;
CVC Communications;
Demicoli Keith;

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti:

Azzopardi Kevin;
Farrugia Simon;
It-Tim ta’ Replay;

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport p.l.c.:

Ellul Michael;
Mirabelli Matthew;
Zammit Lupi Darren;

e-Gurnalizmu – sponsorjata minn SmartCity Malta

Ellul Fabrizio;
Grech Herman;
Sansone Kurt/Spiteri Lucas Paul;

Artikli ta’ Opinjoni – sponsorjata mill-Familja Sammut

Bonello Clare;
Cassar Josanne;
MacDonald Vanessa;

Gurnalizmu dwar l-Ambjent – sponsorjata minn GreenPak Ltd

Bugeja Lino;
Deidun Dr Alan;
Micallef Mario;

Importanti li wiehed ikun jaf li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija, anki jekk f’xi kategorija partikulari jkun hemm finalist wiehed.

Il-Gurija qed thejji wkoll rapport dettaljat dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom, li ghandu jinqara qabel il-premjazzjoni fis-serata finali. Dakinhar jithabbru wkoll l-ismijiet tal-membri li huma fuq il-Gurija ghal din l-edizzjoni.

Is-sottomissjonijiet fil-kategoriji tal-Gurnalizmu Fotografiku u tal-Gurnalizmu Fotografiku Sportiv kienu analizzati minn Gurija separata maghmula minn fotografu professjonali, li wkoll fis-serata finali se jipprezenta rapport dettaljat.
Dan japplika wkoll ghas-sottomissjonijiet fil-kategorija tal-Gurnalizmu Mxandar Filmat Televiziv li kienu analizzati minn Gurija separata maghmula minn professjonist b’esperjenza fil-qasam awdjoviziva li wkoll fis-serata finali se jipprezenta rapport dettaljat.

Din is-sena c-cerimonja tal-premjazzjoni se ssir is-Sibt, 8 ta’ Mejju, 2010.

Ir-rebbieh tal-kategorija l-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu jithabbar fil-lejla tal-prezentazzjoni.

Fl-istess cerimonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award, sponsorjata mill-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu. Dan l-unur jinghata lil persuna nominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Il-Gold Award ilu jinghata mill-1998.