L-IĠM solidali ma’ Stephen Calleja

Stqarrija ghall-Istampa: 10/2010

Data: 5 ta’ Marzu 2010

Wara li rcieva lment minghand il-gurnalist Stephen Calleja, il-Kunsill tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) iddiskuta l-kaz imsemmi minnu u nnota b’dispjacir l-attakk ingust li sar fuqu mill-President tal-Malta Union of Teachers (MUT).

Il-Kunsill tal-IGM jikkundanna dan l-agir fuq gurnalist li kien qed jaghmel id-dover tieghu u li ghandu d-dritt u l-obligu jesprimi l-fehma tieghu f’pajjiz demokratiku.

Il-Kunsill juri solidarjetà’ ma’ Calleja u jittama li attakki bhal dan ma jirrepetux ruħhom.