L-IĠM jikkundanna attakk fuq kru ta’ ONE News

Stqarrija ghall-Istampa: 09/2010
Data: 3 ta’ Marzu 2010

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IGM), ircieva ilment u jinnota b’dispjacir il-kaz li sehh ilbierah li matulu kru ta’ ONE News kien fil-mira ta’ attakk ta’ intimidazzjoni verbali u f’hin minnhom fizika.

L-IĠM jinnota li fis-sekwenza tal-filmati kif migbuda, artikolista qalet kliem ta’ disprezz fil-konfront tal-gurnalist ta’ ONE News Charlon Gouder u l-cameraman Byon Jo Zammit.

F’hin minnhom l-istess artikolista tinstema’ tilmenta man-nies ta’ madwarha biex iwaqqfu lill-kru milli jiffilmja ghax fi kliemha, din kienet ta’ intimidazzjoni fuqha.

F’dan il-hin, persuna li kienet qed takkumpanjaha hebbet tliet darbiet bil-handbag fuq il-camera ta’ ONE News.

“Dan l-agir hu kundannabbli,” sahaq il-Kunsill tal-IGM. “U anke jekk l-artikolista hasset li ma kienx gust li tigi ffilmajta, bl-ebda mod ma jiggustifika dan l-agir vjolenti,” zied jghid il-Kunsill tal-Istitut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.