Imut Benny Pace: membru attiv tal-IĠM sa mill-bidu tiegħu

Stqarrija ghall-Istampa: 07/2010

Data: 25 ta’ Frar 2010

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jinnota b’niket profond il-mewt ta’ Benny Pace, eks-Segretarju ta’ Valletta FC u gurnalista sportiv, li thabbret aktar kmieni dalghodu.

Sa mit-twaqqif tal-Istitut fl-1989, Pace kien membru attiv tal-Istitut u ha sehem bosta drabi fil-Malta Journalism Awards (MJA), li din is-sena dahlu fil-21 edizzjoni taghhom.

Pace serva bhala editur tal-gazzetta il-Poplu mill-1955 sal- 1973. Bejn l-1970 u l-1982 serva bhala editur sportiv mal-gurnal in-Nazzjon Taghna.

Huwa kien ukoll editur sportiv tal-gazzetta ta’ kull nhar ta’ Hadd il-Mument bejn l-1972 u l-1982.

Fl-ahhar snin kien ukoll kontributur ma’ diversi gurnali lokali fosthom il-gurnal l-Orizzont.

Pace kien okkupa ukoll il-kariga ta’ Editur mal-gurnal Sporting Star.

Pace kiem maghuf ghar-rekord dettaljati dwar il-futbol lokali li kien izomm, li hafna drabi kienu s-sors ta’ sensiliet ta’ artikli fil-gazzetti lokali dwar il-futbol Malti.

F’isem il-bosta membri tal-Istitut u l-kommuinta’ gurnalistika f’Malta, il-Kunsill tal-IGM jassocja ruhu mal-Ghaqda Gurnalisti Sport (GhGS) fin-niket espress ghat-telfa tal-kollega veteran, u joffri l-kondoljanzi lill-qraba u l-hbieb tieghu f’dan il-mument ta’niket ghalihom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.