“IL-PINNA TIRBAĦ LILL-BIŻA”

STQARRIJA STAMPA : 21 TA’ OTTUBRU 2017

Il-midja lokali, għada l-Ħadd, 22 ta’ Ottubru se tkun qiegħda tingħaqad f’messaġġ wieħed favur il-liberta` tal-espressjoni u l-liberta` tal-istampa fl-isfond tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li seħħ nhar it-Tnejn li għadda.

Permezz tal-messaġġ IL-PINNA TIRBAĦ LILL-BIŻA’, ir-rappreżentanti kollha tal-midja lokali – ġurnalisti, xandara u preżentaturi – huma msejħa biex iwasslu messaġġ qawwi ta’ determinazzjoni li ĦADD u XEJN mhu se jwaqqaf jew isikket il-ħidma fit-tfittxija għall-verita` fil-ħidma professjonali tagħhom ta’ kuljum.

300 250_01484

L-IĠM ipprepara u qassam materjal stampat u mxandar li matul il-ġurnata tal-Ħadd, 22 ta’ Ottubru se jkun qiegħed jintuża fuq il-midja lokali – gazzetti, siti elettroniċi tal-aħbarijiet kif ukoll televiżjoni u radju kif maqbul f’laqgħa apposta li saret nhar il-Ħamis li għadda bis-sehem u l-approvazzjoni tal-edituri kollha tal-midja lokali f’pajjiżna.

 

300 250 eng_01484_01484

 

Advertisements

L-IĠM B’RIKORS FIL-QORTI

19 TA’ OTTUBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qed jippubblika rikors li ppreżenta llum fil-Qorti wara laqgħa li għaliha kienu preżenti l-edituri ta’ kmamar tal-aħbarijiet differenti u wara l-manifestazzjoni ta’ solidarjeta’ mal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li nqatlet nhar it-Tnejn li għadda.
The Institute of Maltese Journalists is circulating the court application filed today soon after a meeting during which editors from various newsrooms were present and after the solidarity gathering in memory of journalist Daphne Caruana Galizia who was murdered last Monday.

L-IGM jilqa’ l-kjarifika ta’ Dr Deborah Schembri

B’referenza għad-dikjarazzjoni ta’ Dr Deborah Schembri fi programm televiżiv li sar ilbieraħ, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkomunika direttament magħha u jinnota b’sodisfazzjon li kkjarifikat il-pożizzjoni tagħha pubblikament.

Dr Deborah Schembri ikkundannat bil-qawwa kollha il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u qalet li kulħadd għandu d-dritt jesprimi ruħu b’mod liberu u min iħossu inġurjat għandu r-rimedju tal-qorti u mhux jieħu l-liġi b’idejh.

L-IĠM, filwaqt li kif għamel dejjem, jappella għal ġurnaliżmu responsabbli, ma’ jista’ jaqbel qatt li jitpoġġa xi limitu fuq dak li għandu jgħid il-ġurnalist.

 

Il-kjarifika ta’ Dr Deborah Schembri :

 

Kundanna għall-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

STQARRIJA STAMPA – 16 TA’ OTTUBRU 2017

L-istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkundanna bil-qawwa kollha il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li nqatlet illum wara nofsinhar fi splużżżjoni ta’ bomba fil-karrozza li kienet qed tagħmel użu minnha.

Delitti bħal dawn huma dejjem kundabbli jiġru fuq min jiġru.  Imma għall-komunita’ tal-ġurnalisti lokali dan hu każ xokkanti u li jolqot direttament id-dritt tal-liberta’ tal-espressjoni.  Anke jekk mhux dejjem wieħed jaqbel ma’ dak li kitbet is-Sinjura Garuana Galizia,  bla dubju ta’ xejn hi, bħal kull ċittadin ieħor kellha dritt tesprimi ruħha u terfa’ r-responsabbilta’ għal dak li tikteb.

L-istitut tal-Ġurnalisti Maltin filwaqt li jesprimi solidarjeta’ sħiħa mal-familja ta’ Daphne Caruana Galizia, jappella lill-Pulizija biex tagħmel dak kollu possibbli biex jinstabu l-ħatja ta’ dan id-delitt gravi biex jieħdu dak li ħaqqhom skont il-liġi.

Dan hu jum ikrah għad-demokrazija fil-pajjiż li għandu jsib il-kundanna ta’ kulħadd.

L-IGM, f’dan il-mument drammatika, jafferma d-determinazzjoni ta’ kull ġurnalist li hu denju ta’ ismu, li ma jħallix din it-traġedja taqtagħlu qalbu milli jkompli jaqdi d-dmir tiegħu lejn is-soċjeta’ u jkompli jirrapporta bla biża’ jew favuri dak kollu li hu fl-interess pubbliku u ta’ interess għas-soċjeta’.

L-atti kodardi bħalma huma t-tqegħid ta’ bombi u delitti oħra ma għandhomx post f’pajjiż demokratiku u l-forzi tal-ordni għandhom id-dmir u l-obbligu li jagħmlu dak kollu possibbli biex jinstabu l-ħatja ta’ dan id-delitt ikrah.

Karl Wright jirrżenja minn Chairman tal-IĠM … Norma Saliba tassumi r-responsabbilita

ADDRESS KARL WRIGHT

Matul il-laqgħa tal-Kumitat tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li saret nhar it-Tnejn, 11 ta’ Settembru, 2017, iċ-Chairman Karl Wright ħabbar li kien qiegħed jirriżenja b’seħħ immedjat mill-kariga u minn membru tal-Kunsill tal-IĠM minħabba xogħol ġdid fil-karriera tiegħu.

Il-membri tal-Kunsill tal-IĠM laqgħu din ir-riżenja b’mod unanimu hekk kif kien spjegat lilhom li x-xogħol li se jkun qiegħed isegwi m’għandux rabta mal-ġurnaliżmu u mal-midja.

Continue reading