SODISFAZZJON MILL-IĠM WARA LI L-GVERN SEMA’ U LAQA’ L-PROPOSTI EWLENIN GĦALL-ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR IL-LIBELL U L-MIDJA

 

STQARRIJA STAMPA : 10 TA’ MARZU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jilqa’ b’sodisfazzjon kbir id-deċiżjoni tal-Gvern li kien qiegħed jilqa’ l-proposti ewlenin li ressaq l-IĠM għall-Abbozz ta’ Liġi l-ġdida li jitratta l-libell u l-midja.

Q&A Media and Defamation Act.jpg

Id-deċiżjoni tal-Gvern tħabbret fil-bidu ta’ laqgħa pubblika li saret il-Ġimgħa filgħaxija bis-sehem tal-Ministru tal-Ġustizzja Dr. Owen Bonnici, il-Ministru tal-Edukazzjoni s-Sur Evarist Bartolo u l-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech. Il-laqgħa saret wara talba mill-IĠM lill-Gvern f’laqgħa oħra li saret fl-aħħar ġimgħa ta’ Frar u li matulha tressqu proposti li kien ġabar l-IĠM mingħand il-membri u individwi oħra.

Continue reading

Il-liġi tal-libell u l-midja : Q&A mal-Ministri Owen Bonnici u Evarist Bartolo u mal-AĠ

“Nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Marzu 2017, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) se jkun qiegħed jorganizza sessjoni Q&A għal kull min huwa interessat, b’mod partikolari dawk kollha li huma involuti fit-tmexxija u/jew jaħdmu fil-qasam tal-midja u tal-ġurnaliżmu. L-iskop huwa li ssir diskussjoni dwar il-mistoqsijiet li tqanqlu dan l-aħħar fir-rigward tal-proposti li qiegħed iressaq il-Gvern għal-liġi tal-libell u tal-midja.

Għal din is-sessjoni se jkunu preżenti l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo kif ukoll l-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech. Huma se jkunu qed iwieġbu għal dawk il-punti ta’ kjarifika li jistgħu jitqanqlu jew emendi oħra li jistgħu jiġu suġġeriti minn dawk preżenti għal din il-laqgħa.

Is-sessjoni Q & A se ssir f’The Fortress Builders, Triq San Mark, il-Belt Valletta, bejn is-6 p.m. u s-7.30 p.m.

Din il-laqgħa se tkun qed issir wara li l-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin iltaqa’ man-naħa tal-Gvern u ressaq uffiċjalment l-ewwel reazzjonijiet għal din il-liġi, li kienu jkopru wkoll il-kummenti u s-suġġerimenti li l-IĠM irċieva minn membri u oħrajn li mhumiex membri tiegħu għal dan l-abbozz ta’ liġi ġdid.”

Public Talk by Stephen Sackur from Hard Talk on BBC – Friday 3rd March

The newly set-up Debating Union at the University of Malta is proud to announce that Stephen Sackur, famed presented of Hard Talk on BBC will be coming to Malta next week to deliver two public talks.

Stephen Sackur will be delivering a talk entitled: ‘Investigative Journalism: Joys and Throes’.

public-talk-by-stephen-sackurWe are confident that many journalists, reporters and bloggers will be taking the opportunity to attend this event and to meet Mr Sackur.

As seating is limited we would appreciate if those attending register accordingly.

L-IĠM ISELLEM IL-MEMORJA TAS-SUR J.G. VASSALLO

STQARRIJA STAMPA :  18′ FRAR 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin isellem il-memorja tas-Sur J.G. Vassallo li l-mewt tiegħu tħabbret illum.

jg-vassallo

J.G. Vassallo għamel karriera twila fil-qasam tal-ġurnaliżmu fejn għal numru ta’ snin kien kontributur regolari f’numru ta’ gazzetti Maltin kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. Huwa kien ukoll editur tal-Commercial Courier, l-organu ufficjali tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriżi Żgħar.

Għal numru ta’ snin hu kien ukoll membru tal-Kunsill tal-Malta Press Club li llum hu l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin.

F’isem il-ġurnalisti Maltin kollha nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-familja Vassallo.

L-IĠM jinnota l-passi fil-Qorti fil-konfront ta’ Daphne Caruana Galizia

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jinnota l-passi legali li l-Ministru Chris Cardona ħa fil-konfront ta’ Daphne Caruana Galizia, li l-Qorti f’każ ieħor ikkunsidrata bħala ġurnalista. L-IĠM jinnota wkoll li l-Ministru Cardona qal li mhux se jieħu l-istess pass kontra ġurnalisti oħra.

Inħossu li sakemm il-Ministru għandu kull dritt jiftaħ libell kontra min iħoss li inġurjah, għandu jinnota wkoll l-implikazzjonijiet ta’ tali talba għal mandat ta’ sekwestru għandha fuq il-ħidma tal-ġurnalist, speċjalment meta ġejja minn politiku.

L-IĠM jappella lill-Ministru jirrikonsidra t-talba għall-mandat ta’ sekwestru u jagħti messaġġ lill-ġurnalisti li huma verament ħielsa fix-xogħol ġurnalistiku tagħhom.

Fin-nuqqas ta’ din ir-rikonsiderazzjoni, l-IĠM jappella biex il-każi ta’ libell in kwistjoni jiġu mismugħa b’mod immedjat. Li jiġu ffriżati l-assi ta’ ġurnalisti jidhrilna li hu esaġerat u kontra l-ħarsien tal-libertà tal-istampa u tal-espressjoni f’demokrazija ħielsa.

Sakemm l-IĠM jinnota li t-tneħħija tal-libell kriminali għadha ma seħħitx, jistqarr li sekwestru ta’ assi fil-konfront tal-ġurnalisti jkompli jagħmel agħar il-kundizzjonijiet li fihom dawn jaħdmu.

Fix-xhur li għaddew, l-IĠM ma ddejjaq xejn jitkellem u jikkundanna theddid jew ostakli li saru lill-ġurnalisti fil-qadi ta’ dmirijiethom. L-Istitut għamel dan fil-konfront ta’ esponenti tal-Gvern u anki tal-Oppożizzjoni. Kif espress fl-aħħar stqarrija tal-IĠM, intalbu diġà laqgħat mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mal-Partit Laburista u mal-Partit Nazzjonalista biex jiġi estiż l-appell tal-Istitut f’isem il-ġurnalisti kollha biex dawn jitħallew jagħmlu xogħolhom mingħajr bsaten fir-roti.