The Institute of Maltese Journalists reacts to the arrests in relation to the assassination of Daphne Caruana Galizia

The Institute of Maltese Journalists is satisfied with the recent developments that have taken place in relation to the assassination of journalist Daphne Caruana Galizia killed by a car bomb on the 16th of October of this year.

The fact that tonight three people were arraigned in Court following their arrest and subsequent interrogation during these past two days marks a historic moment for the Institute where justice prevails in favour of freedom of the press.

The Institute of Maltese Journalists expresses its appreciation in particular the Malta Police Force, the Armed Forces of Malta and the Security Services that were supported by foreign experts for their relentless effort in the investigation carried out during these past seven weeks.

The Institute of Journalists is appealing to the government to introduce tougher punishment for persons convicted of a crime, assault, threat and/or intimidation against journalists. The Institute is also asking the government to immediately begin discussions that lead to adequate protection in such cases.

Advertisements

Reazzjoni mill-IĠM għall-arresti b’rabta mad-delitt tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia

STQARRIJA STAMPA : 5 TA’ DIĊEMBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinnota b’sodisfazzjon l-aħħar żviluppi li seħħew fil-konfront tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li seħħ fis-16 ta’ Ottubru li għadda permezz ta’ splużjoni ta’ karozza bomba.

Il-fatt li tard illejla tressqu akkużati quddiem il-Qorti tliet persuni li b’xi mod għandhom rabta ma’ dan il-każ, riżultat tal-arrest u l-interrogazzjonijiet li saru bejn ilbieraħ u llum, għall-IĠM dan huwa mument li jimmarka l-bidu ta’ triq biex isseħħ ġustizzja u fejn qed jintbagħat messaġġ qawwi ta’ difiża favur il-libertà tal-istampa.

F’dan l-isfond, l-IĠM qiegħed juri l-apprezzament għall-ħidma li saret f’dawn l-aħħar seba’ ġimgħat mill-awtoritajiet konċernati Maltin partikolarment il-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta u s-Servizz tas-Sigurtà bl-appoġġ ta’ esperti barranin li wasslu għal dawn l-aħħar żviluppi.

L-IĠM qiegħed jappella lill-Gvern biex jikkunsidra piena eħrex fil-konfront ta’ min jinstab ħati ta’ xi delitt, attakk, theddid jew/u intimidazzjoni fil-konfront tal-ġurnalisti. L-IĠM jappella wkoll lill-Gvern biex minnufih jibdew diskussjonijiet li għandhom iwasslu wkoll biex f’każi bħal dawn, tingħata l-protezzjoni xierqa.

REAZZJONI INIZJALI TAL-IĠM GĦALL-ABBOZZ TA’ LIĠI EMENDAT DWAR IL-MIDJA U D-DEFAMAZZJONI

STQARRIJA STAMPA : 15 TA’ NOVEMBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) jinnota b’sodisfazzjon li l-Gvern emenda l-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Midja u d-Defamazzjoni (MADA) billi inkluda s-suġġerimenti u l-proposti kollha li l-IĠM kien ressaq.

L-IĠM ifakkar li meta l-Gvern ippubblika l-abbozz oriġinali tal-MADA fi Frar li għadda, huwa kien oġġezzjona għal diversi punti.  Dak iż-żmien l-IĠM ikkonsulta ma’ edituri u ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti, ġabar l-ilmenti kollha, u ressaqhom f’laqgħa ta’ konsultazzjoni li saret apposta.  Edituri u ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti kienu pparteċipaw f’dik il-laqgħa ta’ konsultazzjoni mal-Gvern.

L-emendi mressqa mill-IĠM u inklużi mill-Gvern fl-abbozz ta’ liġi kif rivedut jinkludu:

  1. it-tneħħija darba għal dejjem tal-libell kriminali;
  2. il-massimu tad-danni li jistgħu jingħataw f’kawża ta’ libell mhux se jogħlew u se jibqgħu kif inhuma llum;
  3. fl-iffissar tad-danni l-Qorti se tkun obbligata li tqis l-effett li dak il-ħlas tad-danni jkollu fuq il-persuna li se tkun ordnata tħallas;
  4. fis-smigħ ta’ kawżi ta’ libell se tiddaħħal sistema ta’ smigħ preliminari u se tiġi inkoraġġita l-medjazzjoni;
  5. it-tneħħija tal-mandati kawtelatorji f’kawżi ta’ libell;
  6. it-tneħħija tal-obbligu li edituri u pubblikaturi, kemm ta’ midja tradizzjonali kif ukoll ta’ siti elettroniċi, kemm tal-aħbarijiet kif ukoll dawk li mhumiex, jirreġistraw irwieħhom;
  7. il-protezzjoni tas-sors f’kull każ.

Fil-jiem li ġejjin l-IĠM se jkun qed janalizza f’aktar dettall dan l-abbozz ta’ liġi u se jkun qed iressaq proposti ġodda għall-kunsiderazzjoni biex jiżdiedu mal-abbozz kif ippreżentat illum.

 

 

Il-QORTI TILQA’ R-RIKORS TAL-IĠM

STQARRIJA STAMPA : 30 TA’ OTTUBRU 2017

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jilqa’ b’sodisfazzjon li l-Maġistrat Inkwirenti laqa’ t-talba li kien għamel l-IĠM biex fil-proċess tal-investigazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jkunu mħarsa s-sorsi kollha li kellha s-Sinjura Daphne Caruana Galizia kemm għall-istejjer li kienet ippubblikat kif ukoll għal stejjer oħra li setgħet kienet qed taħdem fuqhom qabel ma nqatlet.

It-talba tal-IĠM kienet saret bl-appoġġ tal-edituri kollha tal-midja lokali.

Ir-rikors kien sar mill-avukat Stefano Filletti, ir-rappreżentant legali tal-IĠM.

ARA UKOLL :

https://igm.org.mt/2017/10/19/l-igm-brikors-fil-qorti/

 

INAĊĊETTABBLI MIŻURI LEGALI DRASTIĊI KONTRA L-MIDJA U L-ĠURNALIST

 

STQARRIJA STAMPA – 24 TA’ OTTUBRU 2017

B’referenza għall-istqarrija editorjali pubblikata minn The Times of Malta fuq il-midja soċjali, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jiddikjara li qatt mhu se jaċċetta li jkun hemm min jieħu miżuri legali drastiċi li l-ħsieb warajhom huwa li jġib għarkuptejh il-qagħda finanzarja ta’ kumpanija jew kumpaniji li jmexxu ‘l midja f’Malta.

L-Istitut tal-Ġurnalisti jiddikjara li kwalunkwe miżuri f’dan ir-rigward għandhom tifsira waħda: theddida ċara u serja għal-liberta tal-istampa li għal pajjiż demokratiku bħal Malta, qatt u qatt mhu aċċettabbli.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin se jkun qed jaħdem u jagħmel pressjoni biex fl-emendi li jridu jsiru għal-liġi tal-libelli, fejn fost l-oħrajn irid jitneħħa l-libell kriminali, tittieħed kunsiderazzjoni serja ta’ sitwazzjonijiet bħal dawn, l-iskop warajhom huwa biss li jagħlaq l-operat tal-midja.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jappella lid-deputati parlamentari kollha biex issa kif l-Abbozz ta’ Liġi l-ġdid se jkun qed jitressaq għad-diskussjoni fil-Parlament fl-istadju tat-Tieni Qari jieħdu kunsiderazzjonijiet ta’ dak li qed tgħaddi minnhom il-midja lokali li mhuma xejn ħlief azzjonijiet legali maħsuba biex ifallu finanzjarjament l-operat tal-midja lokali.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jiddikjara solidarjetà sħiħa mal-gazzetti tal-Progress Press li jinsabu taħt pressjoni mhux ġustifikata f’din is-siegħa importanti għall-ġurnaliżmu f’Malta.